Tokaj-Hegyalja Egyetem

A TOKAJ-HEGYALJA EGYETEM SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS MUNKATÁRSAI

Prof. Dr. Kéri Szabolcs

rektor, egyetemi tanár

Vincze Csaba

kancellár

Intézetigazgató

Dr. Toma Kornélia

tanszékvezető, egyetemi docens

Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Tanszék

Tanszékvezetőség

Dr. Toma Kornélia

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. habil. F. Orosz Sára

egyetemi docens

Dr. Podlovics Éva Lívia

egyetemi docens

Dr. Téglás Zsolt Gábor

egyetemi docens

Dr. Bajusz Orsolya

egyetemi adjunktus

Dr. Lakatos Péter

egyetemi adjunktus

Dr. Bíró István Ferenc

egyetemi docens

Természettudományi Tanszék

Tanszékvezetőség

Dr. Nagy György

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Godó Zoltán Attila

egyetemi docens

Janics Tamás

mesteroktató

Perlaki Attila

mesteroktató

Szekér Zoltán

mesteroktató, informatikai szakértő

Kulturális Örökség Tudományok Tanszék

Tanszékvezetőség

Nemesné Dr. Kis Tímea

tudományos főmunkatárs, tanszékvezető

Prof. Dr. Monok István

egyetemi tanár, az MTA doktora

Dr. habil. Csorba Dávid

egyetemi docens

Dr. Molnár Dávid

tudományos főmunkatárs

Dr. Orbán Áron

tudományos főmunkatárs

Dr. Ringer István

egyetemi docens

Regionális Történeti és Művelődéskutatási Tanszék

Tanszékvezetőség

Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor

tanszékvezető, egyetemi tanár

Bordás István

kutatásszervezési koordinátor

Dr. Egey Emese

egyetemi docens

Dr. Soltész Márton

egyetemi adjunktus

Bihari Sándor

tudományos segédmunkatárs

Neveléstudományi Tanszék

Tanszékvezetőség

Dr. Lívják Emília

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Gulyás Enikő

egyetemi docens

Dr. Király Lajos

egyetemi docens

Bodnár Fruzsina

mesteroktató

Kopasz Gáborné

egyetemi tanársegéd

Intézetigazgató

Dr. Kiss István

tanszékvezető, egyetemi docens

Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Tanszék

Tanszékvezetőség

Dr. habil. Köpeczi-Bócz Tamás

tanszékvezető, egyetemi docens, projektigazgató

Dr. Homolya Dániel

egyetemi docens

Dr. Menyhárt Szabolcs

egyetemi docens

Dr. Novák Csaba László

egyetemi docens

Dr. Tokár-Szadai Ágnes

egyetemi docens

Dr. Menyhárt Eszter

egyetemi adjunktus

Hogya Orsolya

egyetemi tanársegéd

Turizmus- és Vendéglátás Tanszék

Tanszékvezetőség

Dr. habil. Remenyik Bulcsú

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Dankó László

egyetemi docens

Dr. Guth László

egyetemi docens

Bágyi Péter

mesteroktató

Bobkóné Hajas Éva

kollégium vezető, mesteroktató

Intézetigazgató

Dr. Molnár Péter

egyetemi docens

Bormarketing és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék – Integrált Borászati Tudományok

Tanszékvezetőség

Dr. habil. Némethy Sándor

tanszékvezető, kutatóprofesszor

Dr. Balla Géza

egyetemi docens

Dr. Gál Péter

egyetemi docens

Dr. Oláh Csaba Zsolt

egyetemi docens

Dr. Konkoly Mihály

egyetemi adjunktus

Kreidlmayer Márta

egyetemi tanársegéd

Dr. Csiba-Herczeg Ágnes

tudományos főmunkatárs

Szabó Zsuzsa

nemzetközi referens

Szőlészeti és Borászati Tanszék

Tanszékvezetőség

Dr. Kiss István

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Kovács Tibor

tanszékvezető helyettes, címzetes egyetemi docens, kutatóintézet-igazgató

Dr. Molnár Péter

egyetemi docens

Dr. Naár Zoltán

egyetemi docens

Dr. Podmaniczky Péter János

egyetemi adjunktus

Balling Péter

egyetemi tanársegéd

Kneip Antal

egyetemi tanársegéd

Varga Laura

egyetemi tanársegéd

Bodnár Anna

tudományos segédmunkatárs

Sztárai Intézet

Prof. Dr. Kéri Szabolcs

rektor, egyetemi tanár

Mokri Máté

oktatási igazgató

Halmi Zsolt

oktatási informatikus

Szilvási-Egyed Fanni Vivien

tanulmányiközpont-vezető

Tamás István

képzésfejlesztési vezető

Angermann László

Óraadó oktató

Arosné Czakó Rita

Óraadó oktató

Bamli Beáta

Óraadó oktató

Bekéné-Zelencz Katalin

Óraadó oktató

Bereczki Róbert

Óraadó oktató

Császár Erika

Óraadó oktató

Dr. Drabancz Mihály Róbert

Óraadó oktató

Dr. Komáromi Éva

Óraadó oktató

Dr. Patonay Anita

Óraadó oktató

Dr. Rózsahegyi Ferenc

Óraadó oktató

Dr. Varga-Szilágyi Zita

Óraadó oktató

Fedorné Szabó Marianna

Óraadó oktató

Füzesi Krisztina

Óraadó oktató

Gaálné Kalydy Dóra

Óraadó oktató

Gulyás Klára

Óraadó oktató

Gyombolai Gábor

Óraadó oktató

Heppenheimer Ildikó

Óraadó oktató

Kalocsai László

Óraadó oktató

Kapusi Szabolcs

Óraadó oktató

Kassai Edina

Óraadó oktató

Király Judit

Óraadó oktató

Kováts Imre Győző

Angol nyelvtanár

Leskó Andrea

Óraadó oktató

Lukács Ákos

Óraadó oktató

Molnár Marianna

Óraadó oktató

Nemes Kinga

Óraadó oktató

Oláh Gábor

Óraadó oktató

Porkoláb Ágnes

Óraadó oktató

Ress Eszter

Óraadó oktató

Róbert Júlia

Óraadó oktató

Rohályné Hegedűs Judit

Óraadó oktató

Stark István

Óraadó oktató

Stókáné Palkó Mária

Óraadó oktató

Szabó Katalin

Óraadó oktató

Szakál Tünde

Óraadó oktató

Szentirmai László

Óraadó oktató

Tóth Adrienn

Óraadó oktató

Varga-Novákovits Zsuzsanna

Óraadó oktató

Csatlósné Komáromi Katalin

társadalmi kapcsolatok igazgató

Farkas Dorina

koordinációs asszisztens

Keczeli-Kővári Ágnes

Rektori titkár

Soltész Nóra

Rektori kabinetvezető

Sütő Edina

titkársági asszisztens

Tóth Péter

informatikus

Vincze Csaba

kancellár

Dr. Nagy György

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Toma Kornélia

tanszékvezető, egyetemi docens

Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor

tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Lívják Emília

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. habil. Remenyik Bulcsú

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Homolya Dániel

egyetemi docens

Dr. habil. Némethy Sándor

tanszékvezető, kutatóprofesszor

Dr. Balla Géza

egyetemi docens

Dr. Gulyás Enikő

egyetemi docens

Dr. habil. Köpeczi-Bócz Tamás

tanszékvezető, egyetemi docens, projektigazgató

Dr. Kiss István

tanszékvezető, egyetemi docens

Prof. Dr. Monok István

egyetemi tanár, az MTA doktora

Dr. habil. F. Orosz Sára

egyetemi docens

Dr. Dankó László

egyetemi docens

Dr. Godó Zoltán Attila

egyetemi docens

Dr. Kovács Tibor

tanszékvezető helyettes, címzetes egyetemi docens, kutatóintézet-igazgató

Dr. Menyhárt Szabolcs

egyetemi docens

Dr. Molnár Péter

egyetemi docens

Dr. Egey Emese

egyetemi docens

Dr. Király Lajos

egyetemi docens

Dr. habil. Csorba Dávid

egyetemi docens

Dr. Gál Péter

egyetemi docens

Janics Tamás

mesteroktató

Dr. Novák Csaba László

egyetemi docens

Dr. Soltész Márton

egyetemi adjunktus

Dr. Podlovics Éva Lívia

egyetemi docens

Dr. Naár Zoltán

egyetemi docens

Dr. Oláh Csaba Zsolt

egyetemi docens

Dr. Konkoly Mihály

egyetemi adjunktus

Dr. Podmaniczky Péter János

egyetemi adjunktus

Dr. Tokár-Szadai Ágnes

egyetemi docens

Perlaki Attila

mesteroktató

Dr. Téglás Zsolt Gábor

egyetemi docens

Bodnár Fruzsina

mesteroktató

Bihari Sándor

tudományos segédmunkatárs

Kreidlmayer Márta

egyetemi tanársegéd

Dr. Csiba-Herczeg Ágnes

tudományos főmunkatárs

Bágyi Péter

mesteroktató

Balling Péter

egyetemi tanársegéd

Dr. Menyhárt Eszter

egyetemi adjunktus

Szekér Zoltán

mesteroktató, informatikai szakértő

Dr. Bajusz Orsolya

egyetemi adjunktus

Kopasz Gáborné

egyetemi tanársegéd

Kneip Antal

egyetemi tanársegéd

Dr. Lakatos Péter

egyetemi adjunktus

Bobkóné Hajas Éva

kollégium vezető, mesteroktató

Hogya Orsolya

egyetemi tanársegéd

Dr. Ringer István

egyetemi docens

Varga Laura

egyetemi tanársegéd

Dr. Bíró István Ferenc

egyetemi docens

Bodnár Anna

tudományos segédmunkatárs

Intézetigazgató

Bobkóné Hajas Éva

kollégium vezető, mesteroktató

Dévényi Tamás

informatikus-könyvtáros

Winkler Jánosné

könyvtáros