Tokaj-Hegyalja Egyetem

Könyvtár

 Új könyvek érkeztekRöviden rólunk

33401e571533089b8a1d30863c31240b_1920-1024x768

Fő feladata a Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatói és hallgatói szakirodalmi igényeinek kielégítése, de fogad külső olvasókat is, elsősorban pedagógusokat, más intézmények hallgatóit, tanulóit. Az egyetemmel jogviszonyban állók számára a szolgáltatások ingyenesek, a külső olvasók beiratkozási díjat fizetnek. A szolgáltatások heti 44,5 órában vehetők igénybe. Elektronikusan a nap 24 órájában elérhető mind a katalógus, mind a kölcsönzési adatok (határidők, hosszabbítás). Az állomány közel 83 000 db dokumentum, ebből kölcsönözhető 68 600. A kurrens folyóiratok száma: 52. Két jelentős intézménytörténeti gyűjteménye van: az Erdélyi –gyűjtemény és a Tankönyvgyűjtemény.

Az épület 2002-ben épült 3 szintes, akadálymentes, melyből jelenleg két szinten ~650 négyzetméter alapterületen működik a könyvtár. Az olvasói helyek száma a két épületszinten 80, 8 db olvasói számítógép szolgálja a kutatást, tanulást. Wi-fi használat biztosított. A campus gépein – a könyvtárban is – elérhetők az Tokaj-Hegyalja Egyetem által előfizetett adatbázisok.

A könyvtár bútorzata egyedi, méretre készült, dekoratív, még újszerű állapotú. A könyvtár emeleti szintje rendezvények esetén összenyitható vagy elzárható, igény szerint különböző méretű terek létrehozására alkalmas.

A katalógusok a következő gombra kattintva érhetőek el:

Katalógusok

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) 2024. évi adatbázisai a következő gombra kattintva találhatók meg:

Adatbázisok

Előfizetett adatbázisok

Általános információk

 • Az előfizetett adatbázisok az egyetemi számítógépes hálózat és wifi segítségével érhetők el. A távoli (off-campus) eléréshez alább találnak részletes információt.
 • Az adatbázisok angol nyelvű, bibliográfiai jellegű (csak bibliográfiai adatokat és absztraktot, tartalmi kivonatot szolgáltató) és/vagy teljes szövegű gyűjtemények.
 • Az adatbázisokban több tízezer igényes, lektorált tudományos folyóirat található.
 • Az adatbázisok többféle keresési lehetőséget kínálnak (egyszerű, összetett), tárgyszólistát, folyóirat-jegyzéket tartalmaznak. A találatokat különböző módon lehet szűkíteni (dokumentumtípus, megjelenés éve stb. szerint).
 • A teljes szövegű (full-text) adatbázisokból a találatok általában PDF-formátumban lementhetők, elektronikusan postázhatók vagy nyomtathatók.
 • Az adatbázisokhoz folyamatosan frissített, részletes súgót találhatnak az adott adatbázis honlapján, illetve a honlapon az Útmutató az adatbázisok használatához menüpontban.
 • Részletes információ az  EISZ oldalán .

Az adatbázisok és az e-könyvek távoli elérése:

  1. Egyes adatbázisok EduId hozzáféréssel is elérhetők. Az EduId használatakor az egyetemi email címet és a hozzátartozó jelszót kell használni.
  2. IP-tartományon kívüli használat OpenVPN-nel
   A távoli elérés két formája közül az  OpenVPN   választásakor egy biztonságos kapcsolat jön létre az Ön számítógépe és az egyetemi hálózat között.
   Így a csak belső hálózatról, intézményi IP-címről elérhető szolgáltatások is a rendelkezésére állnak.

Az egyetem 2024-es évre előfizetett adatbázisai:

Nyilvános adatbázisok

Szolgáltatások

A könyvtár alapszolgáltatásait díjmentesen, beiratkozás nélkül bárki igénybe veheti, aki a könyvtár-használati szabályokat megtartja.

Alapszolgáltatások

 •  látogatás
 •  helyben olvasás
 •  a tájékoztató apparátus használata
 •  információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatásaink

 •  kölcsönzés
 •  könyvtárközi kölcsönzés
 •  tájékoztatás
 •  audiovizuális anyag kölcsönzése és helyben használata
 •  reprográfiai szolgáltatás
 •  számítógép használat

A könyvtárba beiratkozhatnak

 • nappali és levelező tagozatos hallgatóink térítésmentesen
 • oktatóink, dolgozóink és nyugdíjasaink térítésmentesen
 • a közgyűjteményi dolgozók térítésmentesen
 • minden személyi igazolvánnyal, illetve magyarigazolvánnyal rendelkező személy (díjhoz kötött)
 • útlevéllel rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben hallgatónk, vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (díjhoz kötött)
 • 14-18 éves korúaknak nagykorú (szülői) kezes szükséges a beiratkozáshoz

A nem utolsó éves hallgatók, oktatók, dolgozók olvasójegyének érvényessége tanévre szól, szeptember 30-ig kell újra érvényesíteni. Végzős hallgatóink olvasójegye a diplomaátadásig érvényes. A külső olvasók olvasójegye a beiratkozás napjától egy évig érvényes. Kölcsönzést csak saját olvasójegyével végezhet az olvasó. Az elveszett olvasójegyet bejelentés után letiltjuk, térítés ellenében új olvasójegyet adunk.

Az olvasó köteles az általa kikölcsönzött dokumentumokat időben és sértetlenül visszahozni, az elveszett könyvek jelenlegi beszerzési árát megfizetni (a könyv pótolhatóságától függően  akár a beszerzési ár többszörösét is). A késve visszahozott könyvek után a könyvtár késedelmi díjat számol fel, melynek ki nem egyenlítése további kölcsönzést kizáró ok.

A könyvtár nyitvatartási idejében mind az állomány, mind pedig a tájékoztató apparátus használható. A kölcsönzési idő zárásig tart.

Kölcsönzés

A kölcsönzés időtartama könyvek esetében általában három hét, kis példányszámú vagy megjelölt könyvek esetén 1 ill. 3 nap, speciális esetben fél év. A videokazetták, CD-k, lemezek, hangkazetták 3 napra kölcsönözhetők. A folyóiratok zárástól nyitásig (egy éjszakára) kölcsönözhetők. A könyvtárból nem kölcsönözhetők az 1851 előtt megjelent könyvek, a szakdolgozatok, záródolgozatok (kivéve a bíráló tanár saját bírálatú dolgozatát), egyes kiemelt példányok és állományegységek. Előjegyzést egyszerre három dokumentumra lehet tenni. Az éjszakára kivitt folyóiratot következő nap délelőtt vissza kell juttatni. Az egy napra kölcsönözhető dokumentumokat a következő nap zárásig kell visszahozni. A késve visszahozott dokumentumok után a könyvtár késedelmi díjat számít fel naponként és bibliográfiai egységenként. Az olvasónál egyszerre 10 db dokumentum lehet kikölcsönözve, kivéve a főiskolai oktatókat, és – a kölcsönző könyvtárosok engedélyével – azokat a hallgatókat, akiknek tanítási gyakorlatához, előadásához alkalmanként ennél több szemléltető anyag szükséges. Az így kapott dokumentumokat a megbeszélt időpontra kell visszahozni.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárunk állományában nem található, más könyvtárakban fellelhető művek jelentős részét könyvtárközi kölcsönzéssel, eredeti vagy másolat formájában tudjuk biztosítani olvasóinknak. Könyveket, audiovizuális anyagokat (CD-ROM kivételével) általában eredetiben kaphatunk kölcsön más könyvtáraktól, míg folyóiratokat, cikkeket, védett anyagokat másolatban. A kölcsönadó könyvtár előírhatja, hogy az eredetiben kölcsönadott dokumentumot a kérő könyvtár csak olvasótermi használatra bocsáthatja olvasói rendelkezésére. A kért dokumentumok általában 3-10 napon belül érkeznek meg, és általában 3-4 hétig maradhatnak itt. A másolatban érkező dokumentumok a másolási és egyéb költségek kifizetése után a kérő olvasó tulajdonába kerülnek. Az elektronikus formában érkező másolatokat a kérő olvasó letöltheti, kinyomtathatja, vagy a kölcsönadó könyvtár által megadott webhelyen megtekintheti. A könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét az intézményünkkel jogviszonyban álló olvasóknak a könyvtár vállalja.

Reprográfiai szolgáltatás

A könyvtárban a fénymásolás a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével történik. Fekete-fehér és színes nyomtatást az olvasói számítógépekről lehet kezdeményezni. Szkennelés a könyvtárosoktól kérhető.

Számítógép használat

A Corvina-rendszert minden látogató díjmentesen használhatja. Beiratkozott olvasóinknak lehetőséget biztosítunk internetezésre, hallgatói munkák elkészítésére az olvasói számítógépeken, illetve saját mobil eszközön wi-fi eléréssel.

Díjtételek szabályzata

Hallgató, oktató, dolgozó, saját nyugdíjas:  ingyenes
Külső olvasó:  2000 Ft/év
Külső nyugdíjas, külső diák:  1000 Ft/év
Közgyűjteményi dolgozó:  ingyenes
Pedagógus:  1000 Ft/év

Késedelmi díj:
Minden dokumentum esetében 100,-Ft/db/nap.

Fénymásolás:

fekete-fehér:
A/4-es lapra: 20,-Ft/oldal
A/3-as lapra: 30,-Ft/oldal

színes:
A/4-es lapra: 150,-Ft/oldal
A/3-as lapra: 300,-Ft/oldal

Nyomtatás :

fekete-fehér:
A/4-es lapra 20,-Ft/oldal
A/3-as lapra 30,-Ft/oldal

színes:
A/4-es lapra 150 Ft/oldal
A/3-as lapra 300 Ft/oldal

Szkennelés-digitális másolat:
A/4-es lapra 20 Ft/oldal
A/3-as lapra 30 Ft/oldal                                                             

Laminálás:
A/4-es lap 50,-Ft/oldal
A/3-as lap 100,-Ft/oldal

Spirálozás:                                                                                    
500,-Ft/dok.

Elveszett olvasójegy pótlása:  500,-Ft

Elérhetőségeink

Tokaj-Hegyalja Egyetem Könyvtára
3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.

E-mail:  konyvtar@unithe.hu

+36-47-513-000/2831

Munkatársak:

Dévényi Tamás informatikus könyvtáros

devenyi.tamas@unithe.hu

+36-47-513-000/2831

Winkler Jánosné könyvtáros

winklerne.ildiko@unithe.hu

+36-47-513-000/2885

Facebook oldalunk

Nyitvatartás:

Hétfő : 8.00-16.00
Kedd : 8.00-16.00
Szerda : 8.00-16.00
Csütörtök : 8.00-16.00
Péntek : 7.30-13.30
Szombat: Zárva