Tokaj-Hegyalja Egyetem

Regionális Történeti és Művelődéskutatási Tanszék

A tanszéken tanító oktatók:

Tanszékvezetőség

Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor

tanszékvezető, egyetemi tanár

Bordás István

kutatásszervezési koordinátor

Dr. Egey Emese

egyetemi docens

Dr. Soltész Márton

egyetemi adjunktus

Bihari Sándor

tudományos segédmunkatárs

A tanszéken működő címzetes egyetemi tanárok:

Dr. T. Erdélyi Ilona

irodalomtörténész

Dr. Koncz Gábor

közgazdász, művelődéskutató

A tanszéken folyó tudományos kutatásokat keretbe foglaló Zempléni Társadalomtudományi Műhely külső tagjai:

Alkonyi László közgazdász, borász, a THE címzetes egyetemi docense
Dr. habil. Kelemen Judit DLA ének-zenetanár, karvezető
Dr. Kovács Áron PhD történész
Dr. Mórocz Gábor PhD irodalomtörténész
Prof. Dr. Pusztay János CSc Príma Primissima-díjas nyelvész
Dr. habil. Ugrai János PhD neveléstörténész
Prof. Dr. Ungváry Krisztián DSc történész, borász

Tanszéki események:

A tanszék által gondozott képzések: