Nincs általános sablon a térségek fejlesztésére, egyedi megoldásokra van szükség

Prof. Dr. Nagy Henrietta a fenti állítást világította meg számos oldalról  A vidéki térségek felzárkóztatásának jelentősége a területi különbségek mérséklésében című előadásában a Szenior Akadémia márciusi előadásán. 

A pataki öregdiák a területi különbségek okairól, a különbségek kialakulása és a térségek fejlettsége közötti összefüggésekről egyaránt beszélt. Példákkal, látványos diákkal szemléltette az elhangzottakat. Hangsúlyozta az alulról jövő kezdeményezések fontosságát, amelyek koordinálása szükséges ahhoz, hogy ne alakuljon ki fölösleges versenyhelyzet és végül kudarccal záruljon egy-egy helyi erőforrásokra épülő ötlet.  

A leszakadásra hajlamos térségek problémája, nem csak az ott élők gondja  - fejtette ki a Milton Friedman Egyetem oktatója -, hanem a fejlett térségekben lakóké is, hiszen egy idő után oda fognak vándorolni és az általuk megtermelt jövedelmekből származó adókból kell kifizetni a leszakadó térségek költségeit. A gazdasági problémák így válnak társadalmi problámává.

A fejlesztések sikeréhez az egyes térségek sajátos és egyedi erőforrás-kombinációján túl, elengedhetetlen a lakosság képzése. E gondolat jegyében külön is üdvözölte a Tokaj-Hegyalja Egyetem Szenior Akadámiájának sikerét.

Hír: Csatlósné Komáromi Katalin
Fotó: Tamás István