Új Nemzeti Kiválóság Program

Tokaj-Hegyalja Egyetem

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM

NKFIH
A megújúlt pályázati lehetőség
Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
néven fut tovább.


Előző évek ÚNKP információi:

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program , melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények a saját pályázóik által elnyert ösztöndíjjal arányos kutatási-működési támogatást kapnak..

2022.06.02. Pályázat beadása.
2022.06.17. Pályázók értesítése a pályázat befogadásáról, esetleges hiánypótlásról.
2022.07.01-22. A pályázatok szakértői értékelése.
2022.08.01. Pályázatok rangsorolása, az intézményi ÚNKP támogatási javaslatok elkészítése, intézményi jóváhagyása.
2022.08.24. A Támogatói döntés meghozatala.
2022.09.01. A pályázók kiértesítése a pályázatuk eredményéről.
2022.09.21. Hallgatói jogviszony igazolások leadásának határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére.
2022.09.30. A Támogatói Okirat egyéb, a Kezelő szerv által megadott mellékleteinek benyújtása a Kezelő szerv felé.
2022.10.10-17. Ösztöndíjszerződések megkötése.
2022.12.31. Az első félévi öt havi (szeptember – január) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére.
2023.02.10. Szakmai záró beszámoló beküldése 5 hónapos ösztöndíjak esetén.
2023.02.17. A második félévi jogviszonyok igazolása.
2023.03.31. A második félévi 5 (február-június) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére
2023.06.20. Intézményi ÚNKP záró rendezvény.
2023.07.09. A 2022/2023. tanév ösztöndíjasai szakmai záró beszámolóinak beküldési határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére (2023. 06. 30-án záruló ösztöndíjas időszak esetén)
2023.09.25. A 2022/2023. tanév ösztöndíjasai szakmai záró beszámolóinak szakértők általi értékelése.
2023.10.02. A 2022/2023. tanévi ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóiról készült szakértői értékelések jóváhagyása.
2023.11.30. A 2022/2023. tanév ÚNKP a fogadó intézmények részére átutalt támogatásról készült záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása a Kezelő szerv részére;
Pályázó neve Szak Kutatási téma címe Tudományági besorolás
Balogová Bianka tanító Hagyományőrzés az iskolai nevelésben II/6
Darmos Flóra óvodapedagógus Fenntarthatóságra nevelés az óvodában a víz témakörében VIII/5
Joó Barbara tanító Gyermek- és ifjúsági irodalom az oktatásban II/6
Pásztor Zsuzsanna tanító Howard Gardner többszörös intelligencia elméletének szerepe az oktatásban II/6
Sarkadi Anna óvodapedagógus A gyerekvers szerepe óvodáskorban, a gyerekversek típusai II/6
Stefán Mónika Alexandra tanító Olvasóvá nevelés kérdései II/6
Szatmári Erika tanító Petőfi Sándor verseinek tanítása 1946-tól 1989-ig hazánkban és Kárpátalján II/6
Szomor Abigél tanító Médiatudatosság az oktatásban II/6
2023.06.15. Pályázat beadása.
2023.06.28. Pályázók értesítése a pályázat befogadásáról, esetleges hiánypótlásról.
2023.07.11-08.01.. A pályázatok szakértői értékelése.
2023.08.09. Pályázatok rangsorolása, az intézményi ÚNKP támogatási javaslatok elkészítése, intézményi jóváhagyása.
2023.08.24. A Támogatói döntés meghozatala.
2023.09.01. A pályázók kiértesítése a pályázatuk eredményéről.
2023.09.21. Hallgatói jogviszony igazolások leadásának határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére.
2023.09.29. A Támogatói Okirat egyéb, a Kezelő szerv által megadott mellékleteinek benyújtása a Kezelő szerv felé.
2023.10.10-17. Ösztöndíjszerződések megkötése.
2023.12.31. Az első félévi öt havi (szeptember – január) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére.
2024.02.19. A második félévi jogviszonyok igazolása.
2024.03.31. A második félévi 5 (február-június) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére
2024… Intézményi ÚNKP záró rendezvény.
2024.07.09. A tíz hónapos ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóinak beküldési határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére.
2024.09.25. A tíz hónapos ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóinak szakértők általi értékelése.
2024.10.02. A tíz hónapos ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóiról készült szakértői értékelések jóváhagyása.
2024.11.30. Az ÚNKP a fogadó intézmények részére átutalt támogatásról készült záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása a Kezelő szerv részére;
Pályázó neve Szak Kutatási téma címe Tudományági besorolás
Pásztor Zsuzsanna tanító Howard Gardner többszörös intelligencia elméletének szerepe az oktatásban II. II/6
Rácz Zsófia  turizmus-menedzsment A lipicai lótenyésztés, mint UNESCO szellemi kulturális örökség gazdasági-turisztikai hasznosítási lehetőségeinek kutatása VII/2

Intézményi kapcsolattartó: Tamás István képzésfejlesztési vezető
Elérhetőség: tamas.istvan@unithe.hu