Tokaj-Hegyalja Egyetem

NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

A tanszéken tanító oktatók:

Tanszékvezetőség

Dr. Lívják Emília

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Gulyás Enikő

egyetemi docens

Dr. Király Lajos

egyetemi docens

Bodnár Fruzsina

mesteroktató

Kopasz Gáborné

egyetemi tanársegéd

Tanszéki események: