Tokaj-Hegyalja Egyetem

Dudás István Bábművészeti Ösztöndíj

Pályázati felhívás

Dudás István Bábművészeti Ösztöndíj

A Tokaj-Hegyalja Egyetemen alkalmazott bábjátékkal foglalkozó hallgatók, pedagógusok, valamint a bábművészet és a pedagógia határterületén értékmegőrző, megújító teljesítményt nyújtani igyekvők részére.

A pályázat célja, hogy id. Dudás István, egykori sárospataki iskolaigazgató szellemi hagyatékát, egykori munkásságát tudományos igénnyel kutassák, eredményeit rendszerezve közkinccsé tegyék, valamint korunk korszerű gyakorlatához vezető úton kapcsolódási, orientációs pontokat keresve/találva új ösvényeket, utakat nyissanak.

 
Az ösztöndíj időtartama: évente egyszeri alkalom
 
Ösztöndíj mértéke: 2023/24-es tanévben 50.000-100.000 Ft (a pályamű színvonalától függően).
 
Pályázók köre: THE hallgatói, oktatói
 

Az alábbi témák feldolgozására várunk pályaműveket:

  • Az alkalmazott árnyjáték korszerű használata az oktatás/nevelés területén – elméleti, gyakorlati példák a kor technikai vívmányaira támaszkodva.

  • A MESEHAJÓ film-, árny- és bábszínház tevékenységének kortörténeti keretekbe ágyazott elemzése

A pályaművek minimális terjedelme 40.000 karakter (kb. 10 gépelt oldal) illusztrációk nélkül.

Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 11-es betűméret, 1,5-es sortávolság.
A pályaműben lábjegyzetben jelölni kell a hivatkozott szakirodalmakat, emellett a dolgozat végén a felhasznált irodalom tételes listáját és a dolgozathoz kapcsolt kötelező illusztrációt is kérjük csatolni.

A jelentkezés beküldési határideje: 2024. május 10.

A pályázat beküldési címe: kabinet@unithe.hu

A pályázatról bővebben érdeklődni lehet: Szentirmai László tanár úrnál és Soltész Nóra kabinetvezetőnél.

A pályázat nyerteseit a pályázat beküldését követően a döntéshozó bizottság határozza meg.

Az ösztöndíj átadása: minden tanév végén, az oklevélátadó ünnepi szenátus ülésen történik.