night-shot-g18601e5b9_1920
Turizmus- és Vendéglátás Tanszék

Turizmus-vendéglátás (BSc)

A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket.

Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására

Képzés típusa

alapképzés

Képzési forma

nappali/levelező

Képzési idő

8 félév

Finanszírozása forma

állami ösztöndíjas/ önköltséges

Költségtérítés összege

támogatott/ n-210.000 / l-200.000 Ft/félév

Képzés nyelve

MagyarA képzés megnevezése:

turizmus-vendéglátás

A képzettség oklevélben szereplő megnevezése:

közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
angolul: Economist in Tourism and Catering

A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

180+60 kredit

A képzés besorolása:

Képzési terület szerinti besorolása:
gazdaságtudományok

Érettségi bizonyítvány

  • közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek: 80-90 kredit
    (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök)
  • társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit
    (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) 
  • turizmus és vendéglátás szakmai ismeretei: 70-90 kredit
    (turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, továbbá választható specializációk) 

Dr. Guth László egyetemi docens
guth.laszlo@unithe.hu

További információ a
felveteli@unithe.hu e-mail címen,
vagy a
+36-47-513-000/2807, 2632 és 2898-as
telefonszámokon.


>>> PÁLYÁZATOK/HALLGATÓK menü