wine-gc49600b6d_1920
Szőlészeti és Borászati Tanszék

Szőlész-borász mérnöki (BSc)

A képzés célja szőlész-borász mérnökök képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására, a K+F+I tevékenységben történő részvételre a szőlészet és borászat területén.

Alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Képzés típusa

alapképzés

Képzési forma

nappali/levelező

Képzési idő

7 félév

Finanszírozása forma

állami ösztöndíjas/ önköltséges

Költségtérítés összege

támogatott / n-350.000 / l-320.000 Ft/félév

Képzés nyelve

MagyarA képzés megnevezése:

szőlész-borász mérnök 

A képzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szőlész-borász mérnök 
angolul: Engineer of Viticulture and Oenology

A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

180+30 kredit

A képzés besorolása:

Képzési terület szerinti besorolása:
agrár

A képzés megnevezése:

szőlész-borász mérnök 

A képzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szőlész-borász mérnök 
angolul: Engineer of Viticulture and Oenology

A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

180+30 kredit

A képzés besorolása:

Képzési terület szerinti besorolása:
agrár

Érettségi

  – a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

  – a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

  – intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit

  – a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Dr. Molnár Péter egyetemi docens
molnar.peter@unithe.hu

További információ a
felveteli@unithe.hu e-mail címen,
vagy a
+36-47-513-000/2807, 2632 és 2898-as
telefonszámokon.