Tokaj-Hegyalja Egyetem

Pedagógus részismereti képzések

A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 15-ig

Informatika részismereti képzés

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk erre a területre, akiket érdekel az infokommunikációs technika alkalmazása az általános iskolában, kiemelten az 5.-6- osztályban, és nyitottak az új módszerek és munkaformák alkalmazására a pedagógiai munkájuk során. Tanulmányaik során megismerkednek a közösségi alkalmazásokkal, a digitális eszközök, tananyagok felhasználásával, a játékos kódolással, a sulirobotok, mobilalkalmazások lehetőségeivel. Elsajátítják azokat a lehetőségeket, melyek segítségével minimalizálhatják a közösségi oldalak, ellenőrizetlen webtartalmak, az internet negatív hatását, veszélyeit a gyerekekre, és hogyan lehet ezeket hatékonyan használni a nevelés és az oktatás folyamatában.

Magyar nyelv és irodalom részismereti képzés

A képzés során a hallgatók a következő területeken bővítik tudásukat: irodalomtörténet és -elmélet; az irodalom- és nyelvtantanítás módszertana; pedagógiai kommunikáció; nyelvművelés, stilisztika és érveléstechnikák. A cél, hogy olyan tudás birtokába jussanak a képzésben résztvevők, hogy az általános iskola 5. és 6. évfolyamán a nyelvtanoktatásban képesek legyenek a nyelvi rendszer megismertetésére és tudatosítására, a helyesírási készség fejlesztésére, a hagyományos és digitális kommunikációfejlesztésre, a szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztésére, valamint a szépirodalom iránti érdeklődés és tudás fokozására. A képzésre azokat a hallgatókat várjuk, akik elkötelezettek a magyar nyelv írásban és szóban történő helyes használata, az olvasás, a kritikai gondolkodás és a kreatív írás iránt.

Matematika részismereti képzés

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk képzésünkre, akik megfelelő felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a képzés során alkalmassá váljanak az 5.-6- osztályos tanulók matematikai, absztrakciós képességének fejlesztésére, a matematika iránti pozitív attitűd kialakítására, fejlesztésére, a szépségének, érdekességeinek bemutatására, a meglévő ismeretek elmélyítésére, bővítésére, a tanulást segítő korszerű módszerek és eszközök hatékony használatára, a tanulók tehetséggondozására, felzárkóztatására.

Természetismeret részismereti képzés

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk képzésünkre, akik felelősséget éreznek természetes környezetünk iránt. A képzés során olyan természettudományos és módszertani ismeretek birtokába jutnak, melyek által alkalmassá válnak az 5.-6. évfolyamos tanulók hatékony, korunk kihívásainak megfelelő természettudományos nevelésére, a természettudományos megismerési képességek fejlesztésére, az alapvető ismeretek konstruktivista, tanulók általi feldolgozására, elsajátítására, alkalmazására, a környezet- és természetvédelmi szakkörök vezetésére, tanulmányi kirándulások, erdei iskolák szervezésére és lebonyolítására, a szükséges dokumentációk elkészítésére. Tanítványaik a fenntartható fejlődésre való nevelés során elkötelezett hívei lesznek a környezet védelmének és az egészséges életmódnak.

Testnevelés részismereti képzés

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk a képzésünkre, akik szeretnének megismerkedni az 5.-6. osztályos tanulók iskolai testnevelésének tantárgy-pedagógiájával. A műveltségterületi képzés során az alapképzésen túl további ismereteket szereznek a különböző sportági képzésekben, a torna, sportjátékok, atlétika, úszás, küzdősportok, zenés mozgások és alternatív foglalkozások mozgásanyagában. Ezenkívül a sporttáborokban elsajátítják a túrázás, a vízi sportok és a síelés alapjait. A hallgatók a tanítási gyakorlatok során tapasztalatot gyűjtenek az 5.-6. osztályos testnevelésórák tervezésében, szervezésében és irányításában.

VIZUÁLIS KULTÚRA RÉSZISMERETI KÉPZÉS

A képzés során a hallgatók bővítik elsősorban a vizuális ábrázolási változatokban, a művészettörténetben, valamint a tárgy- és környezetkultúrában megszerzett ismereteiket, amelyeket az 5.-6. évfolyamos vizuális kultúra tantárgy tanítására való felkészülésük részeként a mozgóképkultúra és médiaismeret korábban még nem tanult tárgykörével egészítenek ki. A gyermekek életkori sajátosságaihoz kapcsolódóan újabb módszertani ismeretek megszerzésére is sor kerül. A teljes ismeretkörben – az elméleti tudás mellett – nagy szerepet játszanak a művészeti területeken belül végzett saját alkotási gyakorlatok, azonban a jelentkezőknek semmilyen speciális képzőművészeti előképzettséggel nem kötelező rendelkezniük. Ugyanakkor a vizuális ábrázolások és művészetek megbecsülése, a terület iránti affinitás a jelentkezők előnyére válik, hiszen ez az attitűd segítheti a vizuális kultúra témakörében folytatandó tanulmányaikat.

Sárospatak a jó döntés!

Vár a Tokaj-Hegyalja Egyetem!

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]