Tokaj-Hegyalja Egyetem

Neveléstudományi Tanszék

A tanszéken tanító oktatók:

Bodnár Fruzsina

Position: testnevelő tanár
Email: bodnar.fruzsina@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Neveléstudományi Tanszék, Oktatók

Név:
Bodnár Fruzsina

E-mail-cím:
bodnar.fruzsina@unithe.hu

Középiskola neve:
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma

Az érettségi éve:
2015

Felsőoktatási tanulmányok:

 • Eszterházy Károly Egyetem Testnevelő, közösségi művelődés szervező tanár

A diplomaszerzés éve:
2022

Intézete:
Comenius Intézet

Tanszéke:
Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Tanszék

A THE-n oktatott tantárgyak:

 • A torna mozgásanyaga I.
 • A sportági mozgásformák alapjai
 • A sportjátékok mozgásanyaga I.

 

Bodnár Fruzsina

testnevelő tanár

Dr. Erdei Róbert

Position: egyetemi docens
Email: erdei.robert@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Neveléstudományi Tanszék, Oktatók

Név:

Dr. Erdei Róbert

Az érettségi éve:

1994

E-mail cím:

erdei.robert@unithe.hu

Középiskola neve:

Korányi Frigyes Gimnázium (Nagykálló)

Felsőoktatási tanulmányok:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (Budapest) – pszichológus, pszichológia szakos középiskolai tanár
A diplomaszerzés éve:
2004
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (Budapest) – szakvizsgázott pedagógus
A diplomaszerzés éve:
2010
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (Budapest) – pedagógiai szakpszichológus (óvoda- és iskolapszichológus) szakirányú továbbképzés
A diplomaszerzés éve:
2015
Gál Ferenc Főiskola, Szarvas, szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus
A diplomaszerzés éve:
2020

Intézete: Comenius Intézet

Tanszéke: Neveléstudományi Tanszék

A THE-n oktatott tárgyak:

Játék pedagógiája és módszertana
Alternatív pedagógiák
Gyógypedagógiai pszichológia és pszichodiagnosztika II.
Pszichopedagógiai diagnosztika és terápia
Esetkezelési technikák a köznevelésben – pszichopedagógia
Tanulást megalapozó pszichés funkciók preventív fejlesztése
A gyermekek megismerésének és egyéni bánásmódjának pszichológiája
Szakdolgozati szeminárium I.
Integráció, szegregáció, esélyegyenlőség – vezetői feladatok

Tudományos fokozatai:

Neveléstudományi PhD
Megszerzésének éve:
2016

A Tokaj-Hegyalja Egyetem jogelőd intézményeiben betöltött munkakörök:

2015 Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus – óraadó oktató
2016 Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus – tanársegéd
2016-2021 Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus – adjunktus

Más munkáltatónál betöltött munkakörök:

2010-től jelenleg is B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Encsi Tagintézménye – tagintézmény-igazgató, pszichológus
Szakmai, közéleti és társadalmi szervezeti tagságok és tisztségek: Magyar Comenius Társaság, Magyar Pedagógiai Társaság
Szakmai és állami kitüntetések, elismerések: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói elismerés, 2019

A publikációs lista MTMT linkje:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10036248&view=pubTable

Dr. Erdei Róbert

egyetemi docens

Dr. Gulyás Enikő

Position: egyetemi adjunktus
Email: gulyas.eniko@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Neveléstudományi Tanszék, Oktatók

Név:

Dr. Gulyás Enikő

gulyas.eniko@unithe.hu

Érettségi éve:

2006

Középiskola neve:

Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium

Felsőoktatási tanulmányok

 

Felsőoktatási tanulmányok:

Debreceni Egyetem, Informatikus könyvtáros szak, Webprogramozó szakirány (BA)

2010

Szegedi Tudományegyetem, Informatikus könyvtáros szak, Tartalomfejlesztő menedzser szakirány (MA)

2012

Eszterházy Károly Főiskola, Informatikatanár (MA)
2014

Intézete:

Comenius Intézet

Tanszéke:

Neveléstudományi Tanszék

 A THE-n oktatott tárgyak:

Tehetséggondozás és kreativitás fejlesztése

Tudományos fokozatai:

PhD, Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola

2019

Értekezés témája: A fejlesztő (e-)biblioterápia alkalmazásának lehetősége hátrányos helyzetű tanulók körében

A Tokaj-Hegyalja Egyetem jogelőd intézményeiben betöltött munkakörök:

Doktorandusz, főiskolai tanársegéd, tananyagfejlesztő – 2012-2018

Más munkáltatónál betöltött munkakörök:

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár – olvasószolgálati könyvtáros – 2012-2013

Türr István Képző és Kutató Intézet – kutatási szakértő, pilotfejlesztő – 2014-2015

Országos Széchényi Könyvtár – szakmai vezető – 2017-2018

Belügyminisztérium – munkatárs – 2018-2019

ELMS Informatikai Zrt. – projektmenedzser – 2020-

Szakmai, közéleti és társadalmi szervezeti tagságok és tisztségek:

a Magyar Biblioterápiás Társaság tagja

A publikációs lista MTMT linkje:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037888

Dr. Gulyás Enikő

egyetemi adjunktus

Dr. habil. Ugrai János

Position: tanszékvezető, egyetemi docens
Email: ugrai.janos@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Neveléstudományi Tanszék, Oktatók

Név:

Dr. Ugrai János

Az érettségi éve:

1995

E-mail cím:

ugrai.janos@unithe.hu

Középiskola neve:

Eötvös József Gimnázium (Tiszaújváros)

Felsőoktatási tanulmányok:

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szak, okl. bölcsész, történelem szakos középiskolai tanár
A diplomaszerzés éve:
2000

Intézete: Comenius Intézet

Tanszéke: Neveléstudományi Tanszék

A THE-n oktatott tárgyak:

A nevelés elméleti és történeti kérdései
Szervezetelmélet, szervezetfejlesztés az oktatási rendszer kontextusában I.

Tudományos fokozatai:

PhD, Neveléstudomány
Megszerzésének éve:
2005
Habilitáció, Neveléstudomány

Megszerzésének éve:
2010

A Tokaj-Hegyalja Egyetem jogelőd intézményeiben betöltött munkakörök:

A Tokaj-Hegyalja Egyetem jogelőd intézményeiben betöltött munkakörök:
Egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Neveléstudományi Intézet. 2017-2021.

Más munkáltatónál betöltött munkakörök:

PhD-ösztöndíjas, Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományi Doktori Program. 2000-03.
Tudományos segédmunkatárs, Miskolci Egyetem BTK Neveléstudományi Tanszék. 2003-04.
Egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem BTK Neveléstudományi Tanszék. 2004-06.
Egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet. 2006-2011.
Egyetemi docens, Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet. 2011-2017. Tanszékvezető-helyettes 2007-2013, intézeti főigazgató 2013. július 1 – 2017. június 30.

Szakmai, közéleti és társadalmi szervezeti tagságok és tisztségek:

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja, 2007-.
Az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának tagja, 2011-.
A Magyar Pedagógiai Társaság tagja, 2004-. Az MPT B.-A.-Z. megyei tagozatának társelnöke, 2007-2017
A HERA (Magyarországi Oktatáskutatók Országos Egyesülete) tagja, 2014-
A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület tagja, 2012-.
Az International Society of Eighteenth-Century Studies (ISECS) tagja 2018-.
A World Council of Comparative Education Societies (WCCES) tagja 2019-.
Magyar Comenius Társaság – tag, Tudományos Bizottság vezetője 2020-.

Szakmai és állami kitüntetések, elismerések:

Károli Gáspár díj – 2018

A publikációs lista MTMT linkje:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012621

Dr. habil. Ugrai János

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Király Lajos

Position: egyetemi docens
Email: kiraly.lajos@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Neveléstudományi Tanszék, Oktatók

Név:
Dr. Király Lajos

E-mail-cím:
kiraly.lajos@unithe.hu

Középiskola neve:
Szatmárnémeti Református Gimnázium

Az érettségi éve:
1997

Felsőoktatási tanulmányok:

 • Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

A diplomaszerzés éve: 2002

Intézete:
Comenius Intézet

Tanszéke:
Neveléstudományi

A THE-n oktatott tantárgyak:

 • Családi életre nevelés
 • Mesepszichológia
 • Családszociológia és családpedagógia
 • Társadalmi billeszkedési zavarok
 • A gyermekvédelem intézményhálózata és a köznevelés.

Tudományos fokozatai:

 • Phd
  Megszerzésének éve: 2021

Más munkáltatónál betöltött munkakörök, vezetői megbízások:

 • Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatala, esperes

Szakmai, közéleti, és társadalmi szervezeti tagságok, és tisztségek:

 • Diakónia Keresztyén Alapítvány Szatmárnémeti Fiókszervezete, elnök
 • Teleki József Akadémiai Klubtag

Dr. Király Lajos

egyetemi docens

Dr. Kissné dr. Gombos Katalin Melinda

Position: egyetemi docens
Email: kissne.katalin@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Neveléstudományi Tanszék, Oktatók

Név:

Dr. Kissné dr. Gombos Katalin Melinda

Az érettségi éve:

1993

E-mail cím:

kissne.katalin@unithe.hu

Középiskola neve:

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma (Sárospatak)

Felsőoktatási tanulmányok:

Comenius Tanítóképző Főiskola (Sárospatak) – általános iskolai tanító, művelődésszervező
A diplomaszerzés éve:
1996
Bessenyei György Tanárképző Főiskola (Nyíregyháza) – magyar nyelv és irodalom szakos tanár
A diplomaszerzés éve:
1999
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, okleveles pszichológus
A diplomaszerzés éve:
2003
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szakos bölcsész
A diplomaszerzés éve:
2008
Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
A diplomaszerzés éve:
2021

Intézete: Comenius Intézet

Tanszéke: Neveléstudományi Tanszék

A THE-n oktatott tárgyak:

Csoportos pedagógiai és nevelési gyakorlat,
Egyéni szakmai gyakorlat II.,
Mesepszichológia,
Pszichológiai elméleti alapok,
Szakmai képességfejlesztés,
Személyiség- és szociálpszichológia,
Tanulási, érzelmi és viselkedési zavarok neurobiológiája és pszichoszociális háttere

Tudományos fokozatai:

PhD, Pszichológiai tudományok
Megszerzésének éve:
2016

A Tokaj-Hegyalja Egyetem jogelőd intézményeiben betöltött munkakörök:

2021 – ……: Tokaj-Hegyalja Egyetem – egyetemi docens
2016- 2021: Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus – adjunktus
2013-2016: Eszterházi Károly Főiskola Comenius Kar – adjunktus
2007-2013: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Neveléstudományi és Társadalomismereti Tanszék – főiskolai tanársegéd
2002-2003: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Neveléstudományi és Társadalomismereti Tanszék – óraadó
2001-2002: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar – kollégiumi nevelő, óraadó

Más munkáltatónál betöltött munkakörök:

2014 – 2021: Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény – pszichológus
2018-2019: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön – pszichológus
2003-2006: Pedagógiai Szakmai- és Szolgáltató Központ, Sátoraljaújhely – pszichológus
1999-2001: Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma – internátusi nevelő
1998-1999: Olaszliszkai Általános Iskola – általános iskolai tanító
1997-1998: Karácsony Sándor Általános Iskola, Budapest – általános iskolai tanító
1996-1997: Katona József Általános Iskola, Budapest – magyar tanár

Szakmai, közéleti és társadalmi szervezeti tagságok és tisztségek:

Association of Educational Scienses (Neveléstudományi Egyesület) tagja
Comenius Kommunikációs Kutatócsoport tagja
Comenius Társaság tagja,
Gamification Karközi Kutatócsoport tagja
Magyar Hipnózis Társaság pártoló tagja
TDK Bizottság tagja, korábban kari elnöke
Esélyegyenlőségi Bizottság tagja
Könyvtárbizottság tagja

A publikációs lista MTMT linkje:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10032620&view=simpleList

Dr. Kissné dr. Gombos Katalin Melinda

egyetemi docens

Dr. Lívják Emília

Email: livjak.emilia@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Neveléstudományi Tanszék, Oktatók

Név:

Dr. Lívják Emília

Az érettségi éve:

1987

E-mail cím:

livjak.emilia@unithe.hu

Középiskola neve:

Kossuth Óvónői Szakközépiskola (Miskolc)

Felsőoktatási tanulmányok:

Bessenyei György Tanárképző Főiskola (Nyíregyháza) – Földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
A diplomaszerzés éve:
1993
Magyar Testnevelési Egyetem (Budapest) – Középiskolai testnevelő tanár
A diplomaszerzés éve:
1995
Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar (Budapest) – Gyógytestnevelő tanár
A diplomaszerzés éve:
2002

Intézete: Comenius Intézet

Tanszéke: Neveléstudományi Tanszék

A THE-n oktatott tárgyak:

Tájékozódás és megfigyelés az óvodai életben
Óvodai tevékenységek önálló irányítása és interakciók elemzése 2
Óvodai tevékenységek önálló irányítása és interakciók elemzése 4
Egészségfejlesztő testmozgás gyakorlata
Tartó-és mozgatórendszeri elváltozások gyógytestnevelése
Belgyógyászati elváltozások gyógytestnevelése
Mozgásos tevékenységek koragyermekkorban
Érzékelés és mozgásfejlesztés
Egészséges életmód és életvezetés
Sportmozgások adaptációja, módszertana a gyógytestnevelésben I.
A testnevelés módszerei

Tudományos fokozatai:

PhD – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola (Eger)
A fokozatszerzés éve: 2023

A Tokaj-Hegyalja Egyetem jogelőd intézményeiben betöltött munkakörök:

2023: Tokaj-Hegyalja Egyetem –
2016: Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campus – főiskolai tanársegéd
2013: Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar – főiskolai tanársegéd
2002: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara –főiskolai tanársegéd
1995: Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara –gyakornok

Más munkáltatónál betöltött munkakörök:

2013-2014: Pedagógiai Szakszolgálat – gyógytestnevelő tanár
2013: Magyar Diáksport Szövetség
2015: Magyar Diáksport Szövetség (TÁMOP-3.3.15-13/1-2014-0001 azonosítószámú, „TE IS Program” című kiemelt projekt – Tréner
2016: Magyar Lovas Turisztikai Szövetség (TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 Bejárható Magyarország, MLTSZ-EKF) – Tananyagfejlesztés, Tréner
2018: Eszterházy Károly Egyetem (EFOP-3.1.2-16-2016-00001 Komplex Alapprogram) – Tananyagfejlesztés, Képző, Tréner

Szakmai, közéleti és társadalmi szervezeti tagságok és tisztségek:

2004 Zempléni Lovas Egyesület elnöke
2015 Sportos és Egészséges Zemplénért Egyesület alelnöke (elnök: dr. Hegedüs Csaba)
2017 Magyar Lovasturisztikai Szövetség alelnöke (elnök: Lóska János)

A publikációs lista MTMT linkje:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10022298

Dr. Lívják Emília

Tanszéki hírek:

No more posts to show

Tanszéki események:

A tanszék által gondozott képzések:

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]