Teleki József Akadémiai Klub

Működési szabályok

2022. 05.31.-én elfogadott módosított változat:

MTA – MAB Teleki József Akadémiai Klub – Sárospatak

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

I. Általános rendelkezések

Név: MTA-MAB Teleki József Akadémiai Klub – Sárospatak (a továbbiakban: Klub).

Székhely: Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1., valamint Tokaj-Hegyalja Egyetem, 3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.

A Klub névadója gróf Teleki József (1790–1855), a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Főiskola főgondnoka, a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke, az Akadémiai Könyvtár alapítója.

II. A Klub jellege és működésének jogalapja

A Klub a Magyar Tudományos Akadémia Ügyrendje alábbi pontjai alapján jön létre:

Ü. 31. §

„(1) Az Akadémia támogatja azokat a megyei önkormányzati és regionális kezdeményezéseket, amelyek anyagi áldozatvállalásukkal külön tudományos testület működését tartják szükségesnek, mindenekelőtt a megye területén felmerülő, tudományos munkát igénylő kérdések megoldására.

(…)

(4) A területi bizottságok

  1. a) a tudósok és a tudomány iránt érdeklődő emberek személyes kapcsolatainak megteremtése, elmélyítése érdekében klubot működtetnek tudományos, kulturális és közéleti kérdések kötetlen megvitatására;”

A Klub a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága illetékességi területén működik. A régió földrajzi vonzáskörzetét figyelembe véve szoros kapcsolatra törekszik a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságával.

A Klub nem önálló jogi személy, saját költségvetése nincs. Működésének tárgyi és adminisztrációs feltételeit a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Tokaj-Hegyalja Egyetem biztosítja.

 III. A Klub céljai

  1. Saját eszközeivel elősegíteni a területi akadémiai bizottságok alapszabály szerinti feladatainak megvalósítását,
  2. A sárospataki neveléstörténti hagyomány értékeinek erősítése a hazai és a nemzetközi tudományos életben,
  3. A térségben tudományos munkát végző köztestületi tagok, kutatók együttműködésének elősegítése,
  4. A felsőoktatás, a tudomány és a társadalom közötti kapcsolatok fejlesztése,
  5. A tudományterületek és tudományágak közötti együttműködés erősítése.

IV. A tagsági viszony

A Klub tagjai lehetnek az MTA köztestületi tagjai, illetve a tudományos fokozattal (beleértve az 1984. szeptember 1. után elnyert egyetemi doktori fokozatot) rendelkező személyek, akik tudományos munkásságukat az abaúj-zempléni térségben, vagy a térségből elszármazva, az ország más területein, illetve külföldön folytatják. A tagsági feltételeknek megfelelő személyt a Klub Elnöksége meghívja a tagok sorába. A feltételeknek megfelelő személy maga is jelezheti tagfelvételi kérelmét, ez esetben kérelme nem utasítható el.

Külön feltételek szerint a Klub tagjai lehetnek a doktori képzésben részt vevő, illetve az 1984. szeptember 1. előtt egyetemi doktori címet szerzett személyek. E tagok felvétele kérelemre történik, a tagfelvételi kérelemről a Klub Elnöksége szótöbbséggel határoz.

V. Az Elnökség

A Klub tevékenységét az Elnökség irányítja, amely tizenkét szavazati jogú tagból (elnök, ügyvezető alelnök, két alelnök, titkár, hét elnökségi tag), valamint három tiszteletbeli tagból (társelnökök) áll. Az elnököt, ügyvezető alelnököt, a titkárt és a hét elnökségi tagot a Klub tagjai közvetlenül választják. Elnökké kizárólag akadémikus választható. Az Elnökség összeállításánál ügyelni kell arra, hogy mindhárom – élettudományi, matematikai és természettudományi, valamint társadalomtudományi – tudományterületnek legyen képviselője. Alelnökök hivatalból a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektorai. Tiszteletbeli társelnökök hivatalból az MTA Miskolci Területi Bizottságának és Debreceni Területi Bizottságának elnökei, valamint az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója. Az Elnökség határozatképes, ha legalább hét szavazati jogú tagja, köztük az elnök, vagy az ügyvezető alelnök jelen van.

VI. Záró rendelkezések

A Klub működésének további ügyrendi szabályait az Elnökség állapítja meg.

A Működési Szabályokat a Klub tagsága a 2022. május 31.-én tartott ülésen elfogadta.

Sátoraljaújhely, 2022. május 31.

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]