Tokaj-Hegyalja Egyetem

Tagság

Elnök:

 • Dr. Bolvári-Takács Gábor történész, egyetemi tanár

Alelnökök:

 • Dr. Kelemen Judit zenepedagógus, egyetemi docens
 • Dr. Koncz Gábor közgazdász, egyetemi magántanár

Titkár:

 • Dr. Toma Kornélia nyelvész, egyetemi docens

Tagok:

 • Dr. Baráth Béla egyháztörténész, egyetemi tanár
 • Bordás István tanár, közművelődési szakértő
 • Csatlósné Komáromi Katalin népművelő, igazgató
 • Dr. Dienes Dénes egyháztörténész, egyetemi tanár, gyűjteményi igazgató
 • Halászi Aladár ny. pedagógus, közíró
 • Dr. Hauser Zoltán oktatásfejlesztő, ny. főiskolai tanár
 • Dr. Nagy György matematikus, fizikus, egyetemi docens
 • Dr. Tamás Edit történész, múzeumigazgató
 • Dr. Ugrai János neveléstörténész, egyetemi docens
 • Varga-Novákovits Zsuzsanna pedagógus

Tiszteletbeli elnök:

 • Dr. Fésüs László orvos-biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Az Elnökség mellett működő bizottságok elnökei:

 • Közművelődési Bizottság: Csatlósné Komáromi Katalin
 • Nemzetközi Bizottság: Dr. Kelemen Judit
 • Oktatási Bizottság: Dr. Hauser Zoltán
 • Szerkesztőbizottság: Dr. Toma Kornélia
 • Tudományos Bizottság: Dr. Ugrai János

Tanácsadó Testület tagjai:

 • Dr. Hörcsik Richárd egyháztörténész, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő
 • Dr. Komáromi Éva jogász, járási hivatalvezető
 • Dr. Stumpf István jogász, szociológus, politológus, egyetemi tanár

Felügyelő Bizottság elnöke:

 • Dr. Földy Ferenc Gábor jogász

Felügyelő Bizottság tagjai:

 • Butkainé Kelecseny Bernadett közgazdász
 • Feróné Komolay Anikó ny. főiskolai docens

A Társaságról

Comenius életében, működésében igen jelentős állomás volt a sárospataki
tevékenység 1650 és 1654 között. 58 éves korában fogadta el a Rákóczi fejedelmi
család meghívását s került Patakra. Ekkor már értékes és sok országban ismert
elméleti munkásság, nevelési gyakorlatban szerzett tapasztalat kapcsolódott a
nevéhez. Ennek megfelelően alapos, sokoldalú képzettséggel, felkészültséggel s
jártassággal rendelkezett ahhoz, hogy az addig kialakított koncepcióját, kidolgozott
pedagógiai rendszerét Sárospatakon a gyakorlatban is sikeresen megvalósítsa és a
fejedelmi család fáradozása nyomán továbbfejlődő „scholát” gondos irányító-szervező
munkájával, az addig elért eredményekre építve korszerűsítse. (Ködöböcz, 1990)

A Magyar Comenius Társaság munkájának elindítására, az alakuló ülés
megtartására 1986. június 21-én, Comenius működésének magyarországi kis
városában s a róla elnevezett tanítóképző főiskola Dísztermében került sor. A
Társaság székhelye ennek megfelelően Comenius munkásságának diákvárosa,
Sárospatak, bázisintézménye pedig a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola,
illetve annak jogutódjaként 2021-től a Tokaj-Hegyalja Egyetem.

Az elfogadott Alapszabályzat szerint a Társaság célja, hogy „ösztönözze, segítse
Comenius szellemi hagyatékának, eszméinek kutatását, korszerű elemzését,
értékelését, felhasználását; sajátos eszközeivel szolgálja a comeniusi hagyományok
őrzését, továbbfejlesztését; szorgalmazza Comenius sárospataki pedagógiai
tevékenységének, magyarországi hatásának feltárását; széles körben ismertesse,
terjessze Comenius ma is érvényes tanításait; támogassa a neveléstörténeti
kutatásokat, a pedagógiai gyakorlatot továbbfejlesztő törekvéseket”.

Ezeket a célokat a Társaság az alábbi módon, a következő feladatok megoldásával
szándékozik elérni:
1. Összefogja, tömöríti egyrészt azokat a neveléstörténeti, művelődéstörténeti,
történeti kutatókat, akik közvetlenül vagy közvetve Comenius eszméinek, művelődési,
pedagógiai hagyományainak feltárására és a korabeli művelődés-, pedagógiatörténet
elemzésére törekszenek, másrészt mindazokat, akik a magyar művelődés, nevelés és
oktatás folyamatos korszerűsítését, továbbfejlesztését szívügyüknek tekintik s ezt
Comenius és a vele rokon gondolkodók haladó tanításainak megismerésével,
felhasználásával is igyekeznek segíteni, megalapozottabbá és hatékonyabbá tenni.

2. Konferenciák szervezésével ösztönözni kívánja a nevelés-, oktatás- és
művelődéstörténeti kutatásokat s fórumot biztosít az eredmények bemutatására,
tudatosítására, terjesztésére. Bibliotheca Comeniana címmel kiadványsorozatot ad ki.
Az 1986 és 2021 között megjelent 22 kötetben egyrészt Comenius – főleg
Magyarországon alkotott – művei (általában kétnyelvű) jelentek meg, másrészt a
comeniusi eszmék korszerű elemzésének eredményei, amelyek a mai pedagógiai
elmélet és gyakorlat továbbfejlesztésében is hasznosíthatók, továbbá Sárospatakhoz
kötődő művelődéstörténeti kutatások és a társasági tevékenység ismertetése látott
napvilágot.
3. A Társaság szoros együttműködésben igyekszik végezni munkáját a pedagógia, a
neveléstörténet hazai szakembereinek szervezeteivel.
4. Igyekszik megfelelő együttműködést kialakítani a külföldi Comenius-
szervezetekkel, kutatókkal is. Mindenekelőtt azokkal az országokkal keresi az
együttműködés lehetőségeit, amelyekben annak idején Comenius hosszabb-rövidebb
ideig élt, tevékenykedett, amelyekben ma is őrzik, ápolják „a nemzetek tanítója”
emlékét, hagyományait, amelyekben foglalkoznak tanításainak, törekvéseinek
elemzésével, eszméinek tudatosításával.
5. A Társaság támogatni kívánja a pataki kollégium két utódintézményét (a
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeit és a Sárospataki
Comenius Tanítóképző Főiskolát, illetve annak jogutódját, a Tokaj-Hegyalja
Egyetemet) a Magyarországon és külföldön fellelhető, illetve megjelenő Comenius-
művek, a vele kapcsolatos irodalom összegyűjtésében, azoknak külön gyűjteményben
történő elhelyezésében, megőrzésében, ismertetésében és a további kutatásokhoz való
biztosításában. (Ködöböcz József, 1990)

Társaság Sárospatak egyetlen országos hatókörű társadalmi szervezete, amelynek
tevékenysége tudományos, kulturális és oktatási jellegű.

Források:
A Magyar Comenius Társaság Alapszabályzata
Ködöböcz József 1990. Comenius nyomában Sárospatakon, In: Dr- Földy Ferenc
(szerk.) Comenius és Magyarország. Bibliotheca Comeniana III., 25-51.

Összeállította és aktualizálta: Dr. Toma Kornélia titkár

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]