Tokaj-Hegyalja Egyetem

Kulturális Örökség Tudományok Tanszék

A tanszéken tanító oktatók:

Bihari Sándor

Position: tudományos segédmunkatárs
Email: bihari.sandor@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Kulturális Örökség Tanulmányok Tanszék, kutatók

Név:
Bihari Sándor

E-mail-cím

bihari.sandor@unithe.hu

Az érettségi éve:

1993.

Középiskola neve:
Bláthy Ottó Villamosenergia-ipari Technikum

Felsőoktatási tanulmányok:

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

2013

Intézete:

Comenius Intézet

Tanszéke: Kulturális Örökség Tudományok

Tudományos fokozat:

(Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája – doktorandusz)

Más munkáltatónál betöltött munkakörök:

Református lelkipásztor – Vajdácskai Református Egyházközség

Főiskolai tanársegéd – Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Szakmai, közéleti és társadalmi szervezeti tagságok és tisztségek:

Zempléni Református Egyházmegye: Egyházmegyei tanácsos

Tiszáninneni Református Egyházkerület: Kerületi közgyűlés alkotó tagja

Tiszáninneni Református Egyházkerület: Tanulmányi Bizottság tagja

 

Bihari Sándor

tudományos segédmunkatárs

Dr. Molnár Dávid

Position: tudományos főmunkatárs
Email: molnar.david@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Kulturális Örökség Tanulmányok Tanszék, kutatók

Név:

Dr. Molnár Dávid

Az érettségi éve:

1993

E-mail cím:

molnar.david@unithe.hu

Középiskola neve:

Leőwey Klára Gimnázium (Pécs)

Felsőoktatási tanulmányok:

Pécsi Tudományegyetem – Magyar Nyelv és Irodalom MA
A diplomaszerzés éve:
2003
Pécsi Tudományegyetem – Filozófia MA
A diplomaszerzés éve:
2003

Intézete: Comenius Intézet

Tanszéke: Kulturális Örökség Tanulmányok Tanszék

A THE-n oktatott tárgyak:

Irodalomtörténet – ókor, középkor, újkor

Tudományos fokozatai:

PhD irodalomtudományok ELTE (magyar irodalomtörténet szakterület)
Megszerzésének éve:
2015

Más munkáltatónál betöltött munkakörök:

Tudományos munkatárs (Eötvös Loránd Tudományegyetem, posztdoktori: PD 132376)

Szakmai, közéleti és társadalmi szervezeti tagságok és tisztségek:

MTA köztestületének tagja
MTA Élettudományok-története Munkabizottság tagja
Magyar Filozófiai Társaság tagja

A publikációs lista MTMT linkje:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10044075

Dr. Molnár Dávid

tudományos főmunkatárs

Dr. Orbán Áron

Position: tudományos főmunkatárs
Email: orban.aron@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Kulturális Örökség Tanulmányok Tanszék, kutatók

Név:

Dr. Orbán Áron

Az érettségi éve:

1998

E-mail cím:

orban.aron@unithe.hu

Középiskola neve:

Baár-Madas Gimnázium (Budapest)

Felsőoktatási tanulmányok:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Budapest) -BTK történelem, magyar
A diplomaszerzés éve:
2007
Central European University Medieval Studies MA (Közép-európai Egyetem) majd doktori fokozat
A diplomaszerzés éve:
2017

Intézete: Comenius Intézet

Tanszéke: Kulturális Örökség Tanulmányok Tanszék

Tudományos fokozatai:

Central European University Medieval Studies MA (Közép-európai Egyetem), majd doktori fokozat
Megszerzésének éve:
MA: 2012; PhD: 2017

Más munkáltatónál betöltött munkakörök:

tudományos segédmunkatárs, majd munkatárs, 2017-2020, MTA_ELTE HECE kutatócsoport

Szakmai, közéleti és társadalmi szervezeti tagságok és tisztségek:

MTA köztestületi tag 2020-

A publikációs lista MTMT linkje:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10058583&view=pubTable

Dr. Orbán Áron

tudományos főmunkatárs

Nemesné Dr. Kis Tímea

Position: tudományos főmunkatárs
Email: kis.timea@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Kulturális Örökség Tanulmányok Tanszék, kutatók

Név:

Nemesné Dr. Kis Tímea

Az érettségi éve:

2001

Középiskola neve:

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (Sopron)

Felsőoktatási tanulmányok:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar szakos bölcsész és tanár
A diplomaszerzés éve:
2006
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet szakos bölcsész
A diplomaszerzés éve:
2010
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Barokk Irodalom Doktori Program
A diplomaszerzés éve:
2021

Intézete: Comenius Intézet

Tanszéke: Kulturális Örökség Tanulmányok Tanszék

Tudományos fokozatai:

PhD
Megszerzésének éve:
2021

Más munkáltatónál betöltött munkakörök:

2011–2021: Fényérték Stúdió Kft., művészettörténész-kurátor: zalaegerszegi Mindszentyneum Múzeum és Zarándokközpont: Mindszenty József életútja és tisztelete tematika; Egri Érseki Palota Látogatóközpont, egyháztörténeti és -művészeti tematika; püspökszentlászlói püspöki kastély:
Mindszenty József életútja, épület története tematika; szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum: vár- és kastélytörténet, tudós nógrádiak tematika
2011–2014: Dobó István Vármúzeum, Eger, művészettörténész muzeológus

Szakmai, közéleti és társadalmi szervezeti tagságok és tisztségek:

MTA köztestületi tag

Szakmai és állami kitüntetések, elismerések:

Péter András Kutatói Ösztöndíj

A publikációs lista MTMT linkje:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10063913&view=pubTable

Nemesné Dr. Kis Tímea

tudományos főmunkatárs

Prof. dr. Monok István

Position: tanszékvezető, egyetemi tanár
Email: monok.istvan@unithe.hu
Categories: Comenius intézet, Kulturális Örökség Tanulmányok Tanszék, Oktatók

Név:

Prof. dr. Monok István

Az érettségi éve:

1974

E-mail cím:

monok.istvan@unithe.hu

Középiskola neve:

Georgi Dimitrov Építóipari Szakközépiskola (Zalaegerszeg)

Felsőoktatási tanulmányok:

József Attila Tudományegyetem, magyar-történelem szakos tanár, aki latin nyelvből speciális képzésben részesült
A diplomaszerzés éve:
1982
Eötvös Loránd Tudományegyetem, okleveles könyvtáros
A diplomaszerzés éve:
1987

Intézete: Comenius Intézet

Tanszéke: Kulturális Örökség Tanulmányok Tanszék

A Tokaj-Hegyalja Egyetem jogelőd intézményeiben betöltött munkakörök:

Tanszékvezető egyetemi tanár, Esterházy Károly Főiskola, Eger, Kulturális Örökség Tanulmányok és Művelődéstörténet Tanszék, 2010-2014

Más munkáltatónál betöltött munkakörök:

könyvtáros, József Attila Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár, Szeged, 1980-1999
főtitkár, József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1991-1992
tanszékvezető főiskolai tanár, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, Könyvtártudományi Tanszék, 1989-1999
intézetigazgató, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola , Szeged, Művelődéstörténet Intézet, 1996-1999
főigazgató, Országos Széchényi Könyvtár, 1999-2009
tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Kulturális Örökség és Humáninformációtudományi Tanszék, 2011-2014; egyetemi tanár 2014-2021
főigazgató, Magyar Tudományos Akadémia, Könyvtár, Levéltár és Információs Központ, 2013-
vendégprofesszor:
Sorbonne Paris 1, École d‘histoire, professeur invité, 2018
Universität Wien, Vergleichende Literaturwissenschaft, Gastprofessor, 2018
École normale supérieur (Paris), professeur invité, 2017
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erasmus-Professor, 2016
École nationale des chartres (Paris), professeur invité, 2014
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Cluj Napoca), Bölcsészettudományi Kar, meghívott előadó, 2010-2011
Jyväskylän Yliopisto – University of Jyväskylä, Hungarológiai Intézet, meghívott előadó, 2009
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Sede di Ravenna, Facoltà di conservazione dei beni culturali, professore invitato, 2008
École pratique des hautes études (Paris), professeur invité, 2000/2001, 2007

Szakmai, közéleti és társadalmi szervezeti tagságok és tisztségek:

Kuratóriumi, bizottsági tagság:
MTA Könyvtártörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága, tag 1987–; titkár 1991-2000, elnök 2018–
Gróf Mikó Imre Alapítvány az Erdélyi Múzeum Egyesület támogatására, a kuratórium tagja 1991–, elnöke 2002–
Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesület, tagja 1999–, felügyelő bizottság elnöke, 1999–2010, elnöke: 2015–2021
Gróf Klebelsberg Kunó Alapítvány a külföldön lévő magyar vonatkozású dokumentumok feltárására, a kuratórium tagja 1999–2009
Conference of European National Librarians, tag 1999–2009, Executive committee tag, 2005–2008
Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány, a kuratórium tagja 1999–2002
Informatikai és Könyvtári Szövetség, Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat vezetőségi tag 1999–2003
Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány, felügyelőbizottsági tag, 2000–2003
Université de Paris-Sorbonne IV. Centre de recherche sur l’Histoire de l’Europe centrale, membre du Conseil scientifique, 2000–2010
MTA Művelődéstörténeti Bizottság tagja 2000-, titkára 2000-2005; elnöke 2005-2017
Társadalmi szervezeteket támogató NKÖM alap, irodalmi szervezeteket támogató kuratórium tagja 2001–2005
Kuratorium des Ungarisches Institut München e. V., tag 2001–2020, alelnök 2002–2007, elnök 2007–2012
Szlovák Nemzeti Könyvtár Tudományos Tanácsa, tag 2001–2009
Magyar Akkreditációs Bizottság, Irodalomtudományi Bizottság, tag 2001–2006
Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központ, Felügyelő Tanács tag, 2001–2002
Országos Orvostörténeti Könyvtár és Múzeum, Tudományos Tanács tag, 2001–2002
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, a kuratórium tagja, 2001–2005
MTA Könyvtári Bizottság tagja 2002–2008
Magyar UNESCO Bizottság tagja 2002–2012
Magyar Akkreditációs Bizottság, Történelem Szakok Minőségbiztosítási ad hoc Bizottság, tag 2002–2003
Balassi Intézet Tudományos Tanácsa, tag 2002–2004
Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság tagja 2004–2007
HUNGARNET Egyesület, elnökségi tag 2005–2016
Országos Közgyűjtemények Szövetsége, tag 2005–2010, vezetőség tagja 2005–2010, elnök, 2006
Consortium of European Research Libraries, Board of Directors, tag 2005–2009
Szegedi Tudományegyetem, Gazdasági Tanács tagja, 2006–2011
Magyar Nyelv Múzeuma, kuratórium tagja, 2007–2012
Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Bizottsága, tag, 2008–2009
Vizsolyért Alapítvány, kuratórium tagja, 2009
Rudomino, Összorosz Állami Idegennyelvű Könyvtár (Moszkva), Tudományos Tanács, tag 2009–2016
Világemlékezet Magyar Nemzeti Bizottsága, elnök 2009–2012
MTA Közgyűlési képviselő, 2010–2016
Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár (Kolozsvár), Tudományos Tanács Tagja, 2010–2016
ELTE, Centre des Hautes Études de la Renaissance, Reneszánsz tanulmányok MA védnöki testület tagja, 2010–2016
Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága, Magyar-Orosz Fórum, értelmiségi párbeszéd bizottság tagja, 2010–2012
MTA Irodalomtudományi Bizottság tagja, 2010–
Strasbourg, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, Tudományos Tanács, tag 2012–2017
MTA Elnökség választott tagja, 2013–2016
Országos Könyvtári Kuratórium, 2013–2019
Szerzői Jogi Szakértői Testület tagja, 2013–
MTA Könyv- és folyóirat kiadás támogató bizottság tagja, 2013–
MTA Kitüntetési Bizottság tagja, 2014–2016
Bibliotheca Apostolica Vaticana, BAVIC tudományos tanács tagja, 2014–
Országos Széchényi Könyvtár Corvina Alapítvány kuratórium tagja, 2015–2019
Benyovszky Móric Emlékbizottság tagja, 2015–
MTA Publikációs Elnöki Bizottság tagja, 2015–2017
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tagja, 2015–
MTA Székház Rekonstrukciós Szakértői Elnöki Bizottság tagja, 2015–
Elaboration of a Concept for a European Academies Internet Gateway, Advisory Board, tagja, 2016–2017
Evangélikus Országos Gyűjtemények, Országos Igazgatótanács, elnök, 2017–
MTA Bicentenáriumi Ünnepségeket Előkészítő Elnöki Bizottság tagja, 2020–2026
Budapest „A Világ Könyvfővárosa” Szakmai Tanácsadó Testület tagja, 2020–2023
Társulati tagság:
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, tag 1982–2005; Társadalomtudományi Szekció elnökségi tag 1994–2002
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2001-ig Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság), tag 1983–; Választmányi tag 1991–; főtitkár-helyettes 1993–2006, UNESCO FILLM bureau tag (a Társaság képviseletében) 1995–2007; főtitkár 2006–2012; társelnök 2012–
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, tag 1984–
Gesellschaft für die Erforschung der Früheren Neuzeit, Wien, tag 1990–2013
Széchenyi Professzori Ösztöndíj Társaság, tag 2001, ösztöndíj: 1997–2001
Magyar Olvasás Társaság (HUNRA), tag 1996–2003, vezetőség tagja 1999–2002
Österreichische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhundert, Wien, tag 1999–2002
Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, Wien–Heidelberg, tag 1999–
Magyar Történelmi Társulat, tag 2000–
Magyar 18. század Kutató Társaság, tag 2000–, tudományos tanács tagja, 2000–2004
Deutsche Buchwissenschaftliche Gesellschaft, 2002–2004
Associazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia „Pier Paolo Vergerio” (Trieste), socio onorario, 2018–
Centro di Studi Adria-Danubio (Trieste), socio onorario, 2018–

Szakmai és állami kitüntetések, elismerések:

Miniszteri Dicséret, 1988
Tudással Magyarországért emlékplakett, 2001
Bolyai-díj (Bolyai János Alapítvány), 2002
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres de la République Française, 2004
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Reppublica Italiana, 2004
Gróf Mikó Imre Emléklap (Kolozsvár), 2005
Universitatea Alba Iulia, emlékplakett, 2006
Diploma of Excellence (National Library of Romania, Bucureşti) 2008
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, 2009
Gróf Mikó Imre Emlékérem (Kolozsvár), 2009
Kálvin emlékplakett (Magyarországi Református Egyház), 2010
Széchenyi-díj, 2011
MTA Akadémiai jutalomérem, 2014
HUNGARNET díj, 2015
Tudományos Publikációs Díj (Eszterházy Károly Főiskola), 2016
Klaniczay-díj, 2020

A publikációs lista MTMT linkje:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10004062&view=pubTable

Prof. dr. Monok István

tanszékvezető, egyetemi tanár

Tanszéki hírek:

No more posts to show

Tanszéki események:

A tanszék által gondozott képzések:

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]