Teleki József Akadémiai Klub

Klubélet

A Teleki József Akadémiai Klub a Magyar Tudományos Akadémia Ügyrendje szerint a zempléni kötődésű tudományos minősítettek, PhD. hallgatók személyes kapcsolatainak megteremtése, elmélyítése érdekében jött létre a tudományos, kulturális és közéleti kérdések kötetlen megvitatására.

A klub tagja lehet, alkalmait, rendezvényeit látogathatja, munkájában részt vehet, aki a működési szabályokat elfogadja, hisz közösségünk a Zemplén térség nyitott, intézményfüggetlen, jogilag nem formalizált tudományos fórumaként kíván működni.

Tudományos klubunk a célok megvalósítása érdekében az elnökség által kialakított munkaterv keretei mentén formálja kötetlen működését:

  1. Elősegítjük a területi akadémiai bizottságok alapszabály szerinti feladatainak megvalósítását

A klub elnöksége ösztönzi a tagokat az MTA Köztestületben való részvételre, a területi bizottságok szak-és munkabizottságai munkájába való bekapcsolódásra annak érdekében, hogy a térségünkhöz kapcsolódó tudományos teljesítmények a regionális, országos és nemzetközi tudományos életben a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt is megjelenhessenek.

A szak-és munkabizottságokban vállalt tagság, tisztség azt a célt is szolgálja, hogy a Zemplén térségben felmerülő, tudományos munkát igénylő kérdések megoldásában a területi akadémiai bizottságok, illetve tagjaik is részt vehessenek, állást foglalhassanak, esetleges vitatott kérdésekben képviselhessék, közvetíthessék a tudomány álláspontját.

Az MTA Köztestületi tagsághoz a felvételi eljárás menetét az alábbi linkre kattintva olvashatja: https://mta.hu/hatteranyagok/jelentkezes-a-koztestuletbe-a-felveteli-eljaras-rendje-105540

Az eljárás része az Akadémiai Adattárba való belépés is.

Zemplén térség az MTA Miskolci Területi Bizottsága működési területén belül helyezkedik el, ezért a térségünkben élő, dolgozó, alkotó azon tagjaink felé, akik ezt még nem tették meg, javasoljuk, hogy a tudományos kötődésükhöz, érdeklődésükhöz illeszkedő MAB munkabizottságokba kérjék tagfelvételüket. A szak-és munkabizottságok tisztségviselőinek, tagjainak adatairól itt tájékozódhat: https://tab.mta.hu/miskolci-teruleti-bizottsag/szervezeti-felepitese/testuletek/

  1. A sárospataki neveléstörténti hagyomány értékeinek erősítése a hazai és a nemzetközi tudományos életben

Az akadémiai klub térségi szerepének hangsúlyozása mellett nevesített tevékenységi fókuszunk a két felsőoktatási intézménynek helyet adó Sárospatak iskolaváros és regionális kulturális központ neveléstörténeti hagyományainak, értékeinek kutatása, felmutatása a tudományos életben.

Az e tudományterületen működő klubtagok kutatómunkája és publikációinak megismertetését az intézményi kereteken, intézményközi együttműködéseken túl a klub a programjába illesztendő események szervezésével: klubesti műhelybeszélgetésekkel, nyilvános előadások meghirdetésével, periodikus kiadvány szerkesztésében való közreműködéssel kívánja elősegíteni.

  1. A térségben tudományos munkát végző köztestületi tagok, kutatók együttműködésének elősegítése

A klub szervezése során mintegy száz, a Zemplén térséghez kötődő tudományos minősítéssel rendelkező, vagy doktori tanulmányokat folytató személyt sikerült elérnünk, akik közül az alakuló ülésen mintegy negyvenen vettek részt. A klub nem kíván jogi személyiségű civil szervezetté válni, így a tagságnak sincs a működési szabályokon túli formális feltétele, számítunk is további szakemberek bekapcsolódására, meghívására.

A klubélet rendszeressé tételére az elnökség kezdeményezi élethelyzeteinkhez igazodó kérdések kötetlen megbeszélésére senior és juniororientált klubalkalmak meghirdetését Sárospatakon. Ezek az alkalmak színesíthetők közös kirándulásokkal,  kulturális, zenei, vagy akár gyermekprogramokkal is.

Az idősebb, tapasztaltabb klubtagok a doktori tanulmányokat folytatókat, illetve a fiatal minősített oktatókat-kutatókat szűkebb körben mentori segítségben részesíthetik, segíthetnek tudományos eredményeik közétételében, pályájuk, életútjuk egyengetésében a jó értelemben vett lobbitevékenységük által.

  1. A felsőoktatás, a tudomány és a társadalom közötti kapcsolatok fejlesztése

Elnökségünk kezdeményezőleg támogatja, hogy a két, klubunkat támogató felsőoktatási intézményben olyan szakmai műhelyek jöjjenek létre és működjenek, amelyek túllépnek az intézmények keretein, szinergiát teremtve, terepet biztosítanak vegyes kutatócsoportok és oktatási programok kialakításának.

Bár a klub Sárospatakon, a két felsőoktatási intézmény bázisán jött létre, ám küldetésünknek tekintjük az intézményekben, s azon túl is tudományos eredményeket elérő zempléni kötődésű kutatók munkáinak, munkásságuknak a térség más településein való bemutatását a helyi önkormányzatokkal együttműködésben nyilvános előadások meghirdetésén keresztül.

Köztestületi tag klubtagjaink felé kezdeményezzük a Középiskolai MTA Alumni Programba való bekapcsolódást. A program célja a középiskola meghívására a diákok körében a tudományos és a kreatív gondolkodás népszerűsítése előadás, beszélgetés keretében. Klubunk erre készséget érző tagjai a zempléni középiskolák képviselői felé figyelemfelhívással, közvetítőként népszerűsítik ezen akadémiai kezdeményezést.

Jelentkezési felület linkje: https://mta.hu/alumni/koztestuleti-tagok-jelentkezeset-varjuk-a-kozepiskolai-mta-alumni-programba-111975

A programhoz kapcsolódó középiskolák rendezvényeik catering és utazási, szállás költségeinek fedezésére az MTA anyagi támogatását is igénybe vehetik: https://mta.hu/alumni/koltsegteritesi-lehetoseg-a-kozepiskolai-mta-alumni-programban-reszt-vevo-iskolaknak-111984

  1. A tudományterületek és tudományágak közötti együttműködés erősítése.

Térségi alapon szerveződött klubunk tagjai az MTA valamennyi – összesen 11 – osztályához, azok tudományos bizottságaihoz, a területi bizottságok szak-és munkabizottságaihoz kapcsolódnak.

Tagjaink számára a tudományos kérdések olyan sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésű megvitatására, a más tudományterületek szempontjainak, megközelítéseinek megismerésére nyílik lehetőség, amely diskurzus által mind tudományos, mind emberi horizontunk is kiszélesedhet, új, innovatív gondolatok, tudományközi kutatási együttműködések megszületését segítheti elő.

Az intézményi támogatók bázisán olyan térségi fókuszú, ISSN számos, elektronikus, és, vagy nyomdai kivitelű lektorált periodika szerkesztésében való részvételre teszünk kezdeményező javaslatot, amelyben Zemplén térségi társadalmi, gazdasági, kulturális kérdések sokoldalú bemutatására, tudományos elemzésére kínálunk publikációs lehetőséget.

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]