Talajtani kutatások a szőlőültetvényekben

Talajtani kutatások a szőlőültetvényeken: a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetemeken zajló kutatási programok eredményeit bemutató rendezvény

Helyszín: Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet,
Tarcal, Könyves Kálmán u. 54.

Időpont: 2022. január 27.

A rendezvény célja bemutatni a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetében tavaly lezárult, továbbá a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetének munkatársai által végzett szőlőültetvények talajvizsgálatait célzó kutatási pályázatok eredményeit. A tokaj-hegyaljai szőlőültetvények talajtani kutatásai a dr. Babcsányi Izabella által elnyert MTA Prémium posztdoktori kutatói programjának (2018-2021) anyagi támogatása mellett valósultak meg. A villányi szőlőültetvény terepi kísérletei egy európai szintű projekt részét képezik, amelyben mint konzorciumi tagok szerepelnek a Pécsi Tudományegyetem kollégái. A pályázat neve: DIVERFARMING: Crop diversification and low-input farming cross Europe: from practitioners’ engagement and ecosystems services to incdeased revenues and value chain organisation. A projekt a Horizon2020 és a Svájci Oktatási, Kutatási és Innovációért Felelős Államtitkárság anyagi támogatása által valósul meg.

Program:

9:30 – 10:00 Regisztráció, résztvevők fogadása
10:00 – 10:10 Köszöntő: Prof. Dr. Bolváry-Takács Gábor, a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektora

10:10 – 10:40 Előadó: Babcsányi Izabella, Szegedi Tudomány Egyetem,  Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet

Az előadás címe: A szőlőtermő talajok vizsgálata a talajerózió és az agrokemikáliák használatának összefüggésében

A kutatásban részt vettek:

 • Balling Péter, Tokaj-Hegyalja Egyetem , Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
 • Fehér Zsolt, Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 • Lemarchand Damien, Institut Terre et Environnement de Strasbourg, Université de Strasbourg
 • Farsang Andrea, Szegedi Tudomány Egyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet
 • Juhász Szabolcs, Szegedi Tudomány Egyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet
 • Kovács Ferenc, Szegedi Tudomány Egyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet
 • Manaljav Samdandorj, Szegedi Tudomány Egyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet
 • Pham Thi Ha Nhung, Szegedi Tudomány Egyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet
 • Tobak Zalán, Szegedi Tudomány Egyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet

Rövid tartalmi összefoglaló:
Két tokaj-hegyaljai és egy villányi szőlőültetvényen vizsgáltuk a talajfelszínváltozásokat az ültetvények újratelepítése óta eltelt időszakban, továbbá a termesztési technológiák és a talajerózió által befolyásolt talajminőség térbeli mintázatait. A szőlőtőkék be-, illetve kitemetődései alapján elkészített talajveszteség-térképek alapján a villányi ültetvényen alacsonyabb talajveszteség jelentkezett, mint a tokaji ültetvényen, összefüggésben a múltbéli intenzív sorközműveléssel. Az ültetvények korával összhangban, a régebb óta folyamatosan, de alacsonyabb rézdózisok alkalmazásával művelt tállyai ültetvény nagyobb rézakkumulációt mutatott, mint a biogazdálkodás alatt álló tokaji ültetvény. Bórizotóp-méréseket is végeztünk a strasbourgi ITES laboratóriumban, francia-magyar együttműködés keretében, tokaji talaj- és vízmintákon a lombtrágya- eredetű bór kimutatását vizsgálandó.

10:40 – 11:00 Előadó: Balling Péter , Tokaj-Hegyalja Egyetem, Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet)

Az előadás címe: Tokaj-Hegyalja klimatikus viszonyainak alakulása 2018–2021 között

Rövid tartalmi összefoglaló: Az előadás a tokaj-hegyaljai vizsgálatok ideje alatt és az elmúlt évek során tapasztalt klimatikus tényezők értékelését mutatja be, a BOREAS meteorológiai állomás adatsorai alapján. A klimatikus változók közül a hőmérsékleti tényezők és csapadékviszonyok alakulásának értékelése során tapasztalt összefüggések kerülnek bemutatásra. A különböző évjárati hatásokban kiemelt szerepe van a hő összeg alapú összehasonlításoknak, amelyek a melegedési trendről szolgáltatnak információkat a tokaji borvidéken. A csapadék mennyiségében jelentős különbségek észlelhetők a különböző időszakokban, valamint a szélsőséges események száma is növekvő tendenciát mutat.

11:00 – 11:20 Előadó: Juhász Szabolcs, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet

Az előadás címe: Távérzékelésen és laboratóriumi méréseken alapuló talaj- és növényvizsgálatok a tokaji Hétszőlő egy mintaparcelláján

A kutatásban részt vettek:

 • Babcsányi Izabella , Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet
 • Kovács Ferenc, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet

Rövid tartalmi összefoglaló: A lejtőre telepített szőlőültetvényeken tapasztalható intenzív talajerózió nagymértékben befolyásolja a talaj tápanyagtartalmának térbeli eloszlását, és befolyásolhatja a növények tápanyagellátottságát. A vizsgálat célja a szőlő (Vitis Vinifera) tápanyagellátottsága és a termőtalaj erózió által átrendezett makro- és mikroelem-tartalmai közötti lehetséges összefüggések felmérése volt. Vizsgálatunk terepi megfigyeléseken, laboratóriumi méréseken és távérzékelt adatokon alapult.

 

11: 20 – 11:40 Előadó: Pham Thi Ha Nhung, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet

Az előadás címe: Két tokaji szőlőültetvény talajában felhalmozódott nehézfém-tartalmak egészségügyi és ökológiai kockázatai (angol nyelvű előadás)

A kutatásban részt vettek:

 • Babcsányi Izabella, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet
 • Farsang Andrea, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet

Rövid tartalmi összefoglaló: Két tokaj-hegyaljai szőlőültetvény feltalajában vizsgáltuk egyes toxikus nehézfémek felhalmozódásának mértékét az altalajhoz, illetve helyi erdőtalajokhoz viszonyítva. Kockázatbecslések alapján megállapítható, hogy a tállyai és tokaji ültetvények talajában különböző mértékben felhalmozódott nehézfém-tartalmak a jelentős rézakkumuláció ellenére is csak csekély vagy mérsékelt ökológiai kockázatot jelentenek. Továbbá egy általunk vizsgált ültetvény talajában mért nehézfém-tartalom sem jelent számottevő humánegészségügyi kockázatot.

11:40 – 12:10 Ebédszünet  – állófogadás és borkóstoló

12:10 – 13: 10 Előadók:

 • Dezső József, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet
 • Rezsek Marietta, AKA Kft., NMT Kft.
 • Teszlák Péter, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

Az előadás címe: Sorközvetés-kísérletek Villányban – a Diverfarming projekt eredményei I–II.

 • 12:10 – 12: 30 A projekt bemutatása, konzekvenciák (Rezsek Marietta)
 • 12:30 – 12:50 Humusz-vizsgálatok a kísérleti területen (Dezső József)
 •  12:50 – 13:10 A sorköztakarás hatása a Cabarnet franc fotoszintetikus teljesítményére (Teszlák Péter)

A kutatásban részt vettek:

 • Dezső Gizella, AKA Kft., NMT Kft.
 • Lóczy Dénes, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet
 • Luigi Ourru, Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis (CREA), Rome
 • Weidinger Tamás, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet

 

Rövid tartalmi összefoglaló: A projekt részeként a 2019–2020 között zajlott hároméves kísérlet eredményeit felhasználva értékeljük a talaj által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások minőségét. A fedetlen, cickafarkfűvel (Achillea millefolium), illetve fűmagkeverékkel fedett sorközöket összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy mindegyik típusú fedőnövény javítja a talaj C/N arányát, gyökérzónáik gazdagabb talaj-mikrobiológiai életközösséget teremtenek. Az abiotikus és biotikus faktorok közt gyenge a korreláció. A talaj vízgazdálkodását inkább a lejtőpozíció, mintsem a fedőnövények hatása befolyásolja.

 13:15 – 15:00 Vezetett borkóstoló, tokaji borok bemutatója (Tokaj-Hétszőlő), kötetlen beszélgetés

 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a info@tarcalkutato.hu e-mail címen lehet név és elérhetőség megadásával.

 

A rendezvény szervezője:

 • Tokaj-Hegyalja Egyetem

Társszervezők:

 • Diverfarming
 • Magyar Tudományos Akadémia
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Szegedi Tudományegyetem

A Diverfarming projekt (ID: 728003) magyarországi megvalósításában részt vesznek:

 • Gere Attila Pincészet – AKA Kft. (Villány)
 • és Nedel-Market Kft. (Jakabszállás).

 

Kezdés

09:00

2022.01.27.

Befejezés

16:00

2022.01.27.

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]