Demonstrátori pályázatok

2023/2024-es tanév II. félév


A Tokaj-Hegyalja Egyetem Természettudományi Tanszéke pályázatot hirdet
programtervező informatikus alapszakos hallgatók részére demonstrátori feladatok ellátására
a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterére.
A pályázatot legfeljebb 2 fő nyerheti el.

A demonstrátori megbízás ideje:
A demonstrátori megbízás 2024. február 12-től 2024. június 21-ig szól havi 20 órában, majd ezt követően automatikusan megszűnik.

A demonstrátor feladatai:

 • Részvétel a Tanszék oktatás- és tudományszervezési feladataiban; szakmai rendezvényein;
 • Konzultációs tevékenység;
 • Részvétel a Tanszék mellett működő tudományos diákköri tevékenységben;
 • Saját kutatási munka folytatása oktatói mentorálás mellett;
 • Tanszéki projektekben való segédkezés;
 • Prezentációk megtartása;
 • Gyakorlati tevékenység.

A demonstrátori pályázat beadásának feltételei

A pályázati feltételek a THE Szenátusa által elfogadott [134/2023. (12. 12.) sz. határozat] Demonstrátori Szabályzatban kerültek rögzítésre:

 • A pályázó nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
 • Programtervező informatikus alapképzésben legalább másodéves;
 • Magatartása példás, nem folyik ellene fegyelmi eljárás;
 • A megelőző két szemeszterben a tanulmányi ösztöndíj fizetés alapjául szolgáló átlaga legalább jó rendű;
 • A szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időt még nem töltötte ki;
 • Határidőre leadta az önéletrajzát és motivációs levelét a megfelelően kitöltött demonstrátori pályázati űrlappal együtt.

A demonstrátor díjazása:
A demonstrátor díjazása havonta történik tudományos ösztöndíj keretében.

A demonstrátori pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • Demonstrátori pályázati űrlap (a pályázati felhívás végén);
 • Europass önéletrajz;
 • Europass motivációs levél;
 • Egy Természettudományi Tanszéken oktató tanár ajánlása;
 • A pályázat beadását megelőző két szemeszter tanulmányi eredményeit igazoló dokumentum (Neptun-adatok).

A pályázat beadási határideje, a leadás módja és helye

 • A pályázati határidő: február 03.
 • A pályázatot a tanszéki adminisztrátornak kell leadni elektronikus úton. Elérhetősége: Aranyosiné Muszbek Irén ( aranyosine.iren@unithe.hu ). Kérjük, a levél tárgya legyen „demonstrátori pályázat 2023/2024 tavasz”!

A pályázókat a Természettudományi Tanszék tanszékvezetője által létrehozott szakmai bizottság hallgatja meg, amelynek időpontjáról a jelentkező a Neptun-rendszeren keresztül küldött levélből értesül.

A pályázat elbírálásáról való értesítés határideje:
A pályázat eredményéről a jelentkezőket a tavaszi szorgalmi időszak első hetében – 2024. február 12-16. között – értesítjük a pályázat benyújtásakor használt e-mail címen.

A pályázat kapcsán felmerülő kérdésekkel forduljanak Dr. Livják Emília tanszékvezető egyetemi docenshez a livjak.emilia@unithe.hu e-mail címen!

A Tokaj-Hegyalja Egyetem Neveléstudományi Tanszéke pályázatot hirdet
tanító, óvodapedagógus alapszakos hallgatók részére demonstrátori feladatok ellátására
a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterére.
A pályázatot legfeljebb egy fő nyerheti el.

A demonstrátori megbízás ideje:
A demonstrátori megbízás 2024. február 12-től 2024. június 21-ig szól havi 20 órában, majd ezt követően automatikusan megszűnik.

A demonstrátor feladatai:

 • Részvétel a Tanszék oktatás- és tudományszervezési feladataiban; szakmai rendezvényein;
 • Konzultációs tevékenység;
 • Részvétel a Tanszék mellett működő tudományos diákköri tevékenységben;
 • Saját kutatási munka folytatása oktatói mentorálás mellett;
 • Tanszéki projektekben való segédkezés;
 • Prezentációk megtartása;
 • Gyakorlati tevékenység.

A demonstrátori pályázat beadásának feltételei

A pályázati feltételek a THE Szenátusa által elfogadott [134/2023. (12. 12.) sz. határozat] Demonstrátori Szabályzatban kerültek rögzítésre:

 • A pályázó nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
 • Tanító vagy óvodapedagógus alapképzésben legalább másodéves;
 • Magatartása példás, nem folyik ellene fegyelmi eljárás;
 • A megelőző két szemeszterben a tanulmányi ösztöndíj fizetés alapjául szolgáló átlaga legalább jó rendű;
 • A szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időt még nem töltötte ki;
 • Határidőre leadta az önéletrajzát és motivációs levelét a megfelelően kitöltött demonstrátori pályázati űrlappal együtt.

A demonstrátor díjazása:
A demonstrátor díjazása havonta történik tudományos ösztöndíj keretében.

A demonstrátori pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • Demonstrátori pályázati űrlap (a pályázati felhívás végén);
 • Europass önéletrajz;
 • Europass motivációs levél;
 • Egy Neveléstudományi Tanszéken oktató tanár ajánlása;
 • A pályázat beadását megelőző két szemeszter tanulmányi eredményeit igazoló dokumentum (Neptun-adatok).

A pályázat beadási határideje, a leadás módja és helye

 • A pályázati határidő: február 03.
 • A pályázatot a tanszéki adminisztrátornak kell leadni elektronikus úton. Elérhetősége: Aranyosiné Muszbek Irén ( aranyosine.iren@unithe.hu ). Kérjük, a levél tárgya legyen „demonstrátori pályázat 2023/2024 tavasz”!

A pályázókat a Neveléstudományi Tanszék tanszékvezetője által létrehozott szakmai bizottság hallgatja meg, amelynek időpontjáról a jelentkező a Neptun-rendszeren keresztül küldött levélből értesül.

A pályázat elbírálásáról való értesítés határideje:
A pályázat eredményéről a jelentkezőket a tavaszi szorgalmi időszak első hetében – 2024. február 12-16. között – értesítjük a pályázat benyújtásakor használt e-mail címen.

A pályázat kapcsán felmerülő kérdésekkel forduljanak Dr. Livják Emília tanszékvezető egyetemi docenshez a livjak.emilia@unithe.hu e-mail címen!