Tokaj-Hegyalja Egyetem

Andrássy Gyula ösztöndíj

I. Az ösztöndíj megnevezése, célja:

Az ösztöndíj megnevezése: Andrássy Ösztöndíj

Az ösztöndíj célja:

a Tokaj-Hegyalja Egyetem bármely állami ösztöndíjjal támogatott alap képzés nappali tagozatára felvételt nyert, az önkormányzati településen állandó lakcímmel rendelkező hallgatók egyetemi tanulmányainak támogatása.

II. Az Ösztöndíjra jogosultak köre:

a Tokaj-Hegyalja Egyetemre felvételt nyert azon hallgató, aki a településen állandó lakcímmel rendelkezik és az Egyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, állami ösztöndíjjal támogatott képzésén, nappali tagozaton folytat tanulmányokat.

III. Az ösztöndíj összege:

Hallgatónként havi 50.000,- Ft, mely összeget az Egyetem és az Önkormányzat 1/2-1/2 arányban (25.000,-Ft-25.000,-Ft) biztosít. Mindkét fél az ösztöndíjban részesülő hallgató számára, annak bankszámlaszámára közvetlenül, minden hónap 10. napjáig vállalja utalni az ösztöndíj rá eső összegét. A hallgató bankszámlaszámát az Egyetem legkésőbb minden év szeptember 25. napjáig közli az Önkormányzattal.

IV. Az ösztöndíjra való jogosultság időbeli hatálya:

Az ösztöndíjjuttatást a 2022/2023-as tanévtől kezdődően, tanévenként, alanyi jogon kaphatja az az első éves hallgató, aki állami ösztöndíjjal támogatott alapképzésen, nappali tagozaton tanul. Az ösztöndíj 10 hónapra szól.

 Az ösztöndíj kizárólag aktív hallgatói jogviszony és az állandó lakcím fenntartása esetén jár.

Amennyiben a hallgató aktív hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy tagozatváltás történik, továbbá, ha az állandó lakcíme szerinti településről elköltözik, úgy az ösztöndíj kifizetése a további hónapokra nem jár, és a hallgató az addig részére kifizetett ösztöndíjat köteles a jelen megállapodás szerinti Felek részére visszafizetni.

 A visszafizetési kötelezettség érvényesíthetősége érdekében Felek megállapodnak, hogy az Egyetem, az Önkormányzat és a hallgató között ösztöndíjszerződés megkötésére kerül sor.