Elismerésben részesült egyetemünk oktatója

Comenius emlékérmet kapott Sárospatak Város Önkormányzatától egyetemünk oktatója, Dr. Nagy György tanszékvezető egyetemi docens. Az államalapító Szent István királyra emlékező városi ünnepségen a következő laudáció hangzott el.

 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatói karából dr. Nagy György tanszékvezető egyetemi docenst terjesztem fel Comenius Emlékéremre, kiváló pedagógiai és közéleti munkássága, valamint oktató-nevelő és közösségi munkájának elismeréseképpen.  Dr. Nagy György egyetemi docens a kárpátaljai Kisdobronyi Általános Iskolában kezdte tanári pályáját 1993-ban – a helyi általános iskola felső tagozatán –természettudományos tárgyak oktatásával, majd 1998 szeptemberéig annak vezetői feladatait is ellátta.

1998-tól 2013-ig a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola, majd annak jogutódja, a Miskolci Egyetem oktatójaként a természetismeret tantárgyi blokk aktuális tanegységeinek tanítása volt a szakterülete. Feladatkörébe tartozott előadások, szemináriumok, gyakorlatok vezetése, részvétel a vizsgáztatásban, tantervfejlesztési feladatok ellátása, szakdolgozatok konzulensi feladatainak ellátása, részvétel az oktatói utánpótlás nevelésben, vezető feladatok ellátása.

2013-tól 2015-ig Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájában és Gimnáziumában is oktatott. 2015-2019 között a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban fizikatanárként végezte munkáját.

2013-tól 2021 augusztusáig az Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campusán a természetismeret és matematika tantárgyi blokk aktuális tanegységeinek oktatása, a fizikatanár szakos hallgatók tantárgyainak oktatása, tantervfejlesztési feladatok valamint szakdolgozatok konzulensi feladatainak ellátása, az oktatói utánpótlás nevelés, és vezetői feladatok ellátása tartozott feladatkörébe.

2021-től a Tokaj-Hegyalja Egyetemen a borász- és pedagógusképzés területén az aktuális tanegységek oktatása mellett előadások, szemináriumok, gyakorlatok vezetése, részvétel vizsgáztatásban, tantervfejlesztési feladatok ellátása, szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok konzulensi feladatainak ellátása, részvétel az oktatói utánpótlás nevelésben, vezetői feladatok ellátása tartozik a feladatkörébe. Tagja az egyetem Szenátusának és Rektori Tanácsának. A Tanítsunk Magyarországért! program egyetemi koordinátora. A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának tagja; a Magyar Comenius Társaság tagja; a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Közhasznú Szervezetének vezetőségi tagja; a Nemzetközi Gedeon Társaság tagja; a 763. számú Sztárai Mihály cserkészcsapat vezetője.

 

Kimagasló pedagógusi és közösségi munkáját számos díjjal ismerték el:

  • MTA Miskolci Területi Bizottságának Tudományos Díja, 2002
  • Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozata (Honvédelmi Minisztérium), 2019
  • 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt (1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége), 2017
  • Kiváló Oktató Diploma (Miskolci Egyetem) 2003; 2010
  • Magister Optimus (Sárospataki Tanítóképző Főiskola) 1998; 1999; 2000

 

Példaértékű szakmai tevékenysége, pedagógusi munkássága, közéleti tevékenysége és a közösségi munkája alapján terjesztette fel az egyetem vezetősége dr. Nagy György tanszékvezető egyetemi docenst a Comenius Emlékéremre.

Hír: Csatlósné Komáromi Katalin
Fotó: sarospatak.hu

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]