165 éves a sárospataki tanítóképzés

1857. november 17-én nyílt meg a középfokú Tanítóképző a Sárospataki Református Kollégium önálló intézeti ágaként. A Tokaj-Hegyalja Egyetem jogelőd intézménye megnyitásának 165. évfordulója alkalmából emlékülést tartott 2022. november 24-én.

Egyetemünk rektora, Dr. Horváth Ágnes köszöntötte a vendégek soraiban helyet foglaló magyarországi és határon túli magyar felsőoktatási intézmények vezetőit, szakmai képviselőit, a térség polgármestereit, a tankerületvezetőket, a köznevelési intézmények és a pedagógiai szakszolgálatok vezetőit és képviselőit, a Sárospatakon végzett tanítókat, valamint egyetemünk oktatóit és hallgatóit. Szólt a 165 év jelentőségéről és hangsúlyozta, hogy a történelmi alapokon nyugvó tanítóképzésnek továbbra is célja, hogy az elődök példáját követve a jövőben is kiváló szakembereket bocsásson útjára.

A plenáris előadást Prof. Dr. Csépe Valéria – az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Agyi Képalkotó Központ és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság képviseletében – nyitotta meg Ars Paedagogica a 21. században című előadásával. Professzor Asszony hangsúlyozta, hogy „165 év alatt sok mindenben változott a nevelés művészete, az Ars Paedagogica, de egyben nem, mégpedig abban, hogy elméleti alapvetéseit és gyakorlatát a gyermek ismerete, a tudásátadás gazdagsága s az elhivatottság vezeti”. Előadásában többek között szólt a pedagógia gyermekfelfogásáról, a pszichológia eredményeinek alkalmazásáról, a tanulást és a tanítást befolyásolni képes, transzlációra váró tudományos felismerések fogadtatásáról, a tanulástudományok szerepéről a tanításban-tanulásban, valamint a kognitív és társas-érzelmi fejlődés osztálytermi kibontakoztatásának aktuális kihívásairól és lehetőségeiről. Megnevezte a tanítói presztízs összetevőit, és elemezte a presztízsvesztés okait.

Dr. habil. Ugrai János, a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanszékvezető egyetemi docense Miért 165 éves a sárospataki tanítóképzés? című előadásában rámutatott, hogy már „a polgárosodás hajnalán Magyarország egyik vezető pedagógiai szakmai műhelye összpontosult a Bodrog partján. Ennek ellenére a tanítóképzés intézményesülése, önállósulása csak 1857-ben ment végbe…” Ennek okait is megtudhattuk az előadásból.

Fejérdy Zsófia Ágnes, a KisMackó Alapítvány elnöke és Gondi-Bokányi Zita, a Család és oktatás kutatás szakmai vezetője „Világító lámpások” – Pedagógushivatás és család címmel tartott előadásában egy 2022-ben végzett pedagógusokra irányuló kutatás eredményeiről számolt be. Magyarországi, lengyelországi és amerikai pedagógus édesanyákra és édesapákra vonatkozó adatok összehasonlító elemzését végezték el. A kifejezetten magyar pedagógus anyákra és apákra irányuló felmérés fő témakörei a következők voltak: a hivatás megélése, a családalapítás, valamint e szerepek összeegyeztethetősége.

Dr. Toma Kornélia, a Tokaj-Hegyalja Egyetem intézetigazgató egyetemi docense A jövő tanítója címmel tartott előadást. Szólt a pályaalkalmasságról, a korszerű képzésről, melynek része a digitális kor megkövetelte technológiai kompetenciafejlesztés, az alkalmazkodóképesség fontosságáról, az állandóan változó szakmai-társadalmi elvárásokról. Hangsúlyozta, hogy a tanító szakos hallgatókat már az alapképzés idején képezni kellene arra, hogy a leendő tanulóikra vonatkozóan pedagógiai vizsgálatokat, kutatásokat tudjanak végezni, amelyeknek eredményét közvetlenül és azonnal hasznosíthatják a hatékonyság növelésére a tanítás-tanulás folyamat tervezése és megvalósítása során.

Az elhangzott, tanítóképzést érintő aktuális és fontos kérdések együtt gondolkodásra invitálták a képzésben érintett hazai és határon túli intézmények vezetőit, szakembereit, a köznevelési intézmények vezetőit és gyakorló pedagógusait. A Tokaj-Hegyalja Egyetem a jövőben is lehetőséget kíván biztosítani a tanítóképzést érintő széles körű szakmai párbeszédre.

A 165 éves sárospataki tanítóképzés alkalmából rendezett emlékülés a Magyar Tudomány Ünnepe egyetemi rendezvénysorozatának részeként valósult meg.

Hír: Dr. Toma Kornélia
Fotó: Erdős József

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]