Comenius-díjban részesült a Tokaj-Hegyalja Egyetem jogelőd intézményében végzett három pedagógus

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Comenius-díját vehette át 2022. május 26-án Miskolcon, a Városháza dísztermében Horváth Ilona, Mencsik Gyula és Zelina Zoltánné, akik a Tokaj-Hegyalja Egyetem jogelőd intézményében, a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán szereztek diplomát.   

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Comenius-díja, melyet 2021-ben alapítottak és idén adtak át először, azoknak a megyében dolgozó vagy életükkel és munkásságukkal a megyéhez kötődő óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak, főiskolai és egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során jelentős eredményt értek el a jövő generációjának nevelése, oktatása, élethivatásukra történő szakmai és emberi felkészítésük terén, továbbá a pedagógiai gyakorlatot támogató, tudományos tevékenységet végeznek. 

 

Laudációk: 

  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Comenius-díjat adományoz 

Horváth Ilona részére. 

  

Horváth Ilona a gimnázium befejezése után kezdett el tanítani Sajóvelezden, képesítés nélküli napközis nevelőként. A sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola levelező tagozatán 1991-ben szerezte meg tanítói diplomáját. 1992-től a putnoki Kettes számú Általános Iskolában folytatta a tanítást, és a mai napig itt dolgozik. 

Osztályfőnöki feladatot látott el, megyei színjátszó versenyekre készített fel diákokat, pályázatíró versenyeken vett részt, óravázlatai módszertani kiadványokban jelentek meg. Fontosnak tartotta, hogy kollégái megismerjék az ő munkáját is, ezért többször vállalt bemutató órákat és foglalkozásokat. 

2000 tavaszán felkérést kapott az akkor induló művészeti iskola irányítására, igazgatóhelyettesként. 

A magas színvonalú nevelő-oktató munka eredménye, hogy 2007-ben „Kiválóra minősített művészeti iskola” címet kapott az intézmény. Több éven át szervezett a művészeti képzésben részt vevő tanulóknak „Péczeli Művészeti Tábort”. 

Szakmai munkája mellett bekapcsolódott a közéletbe is: 1992-től 96-ig a Putnoki Városi Televízió bemondója, majd hírszerkesztő-bemondója volt. 2006-tól 2014-ig a Gömöri Hírmondó havonta megjelenő, helyi újság szerkesztőbizottságának tagja. 

Közben 2005-ben a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás-vezető szakán szerzett diplomát. 

Hat évvel ezelőtt, két kollégájával együtt bekapcsolódott a Prof. dr. Bagdy Emőke nevével fémjelzett Boldogságóra programba, mely hozzájárul a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső „jóllétéhez”. 

2016-ban, majd az 5 éves ciklus letelte után, 2022. februárjában, újabb sikeres mesterpedagógus minősítést szerzett. 

2020-ban beadta pályázatát intézményvezető munkakörre, és 2025-ig kapta meg kinevezését. 

Munkájával hozzájárult az intézmény eredményeihez, sikereihez, jó hírnevéhez. Húsz év vezetőhelyettesi munka, másfél év intézményvezetői feladat során sok tapasztalatot szerzett, számtalan sikeres rendezvény és egy sikeres intézmény van mögötte. 

Az idei tanévben 35 éve van a pályán, ebből 30 éve a putnoki Péczeli József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 

  

  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Comenius-díjat adományoz 

Mencsik Gyula részére. 

  

Mencsik Gyula már középiskolai tanulmányai során tudatosan készült a pedagóguspályára. Érettségi után képesítés nélküli nevelőként helyezkedett el. 

Pályája kezdetétől meghatározó volt munkájában a sport, a mozgás, az egészséges életmódra nevelés. Kollégáival turisztikai csoportot alakított, labdarúgó szakkört vezetett, amihez labdarúgó sportoktató szakképesítést szerzett. 

Tanulmányait a Comenius Tanítóképző Főiskolán folytatta. Szakdolgozatát testnevelés és sport témakörben írta, ehhez saját mérési módszert dolgozott ki, a kapott eredményeket munkájába beépítve a mai napig hatékonyan tudja javítani tanítványai fizikai állóképességét. 

1997-ben a Sajóecsegi Általános Iskolában folytatta pályáját, a testnevelésórák és a napköziotthon vezetésével. 

2008-tól a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola kollégiumi csoportvezetőjének nevezték ki. A kollégiumban lakó harminc fiú nagy része a Kazincbarcikai Sport Klub utánpótlás-labdarúgója volt. Mencsik Gyula segítette a fiúk tanulmányait, egyengette sportolói karrierjüket. Diákjai rendszeres résztvevői voltak az országos labdarúgó diákolimpiáknak, melyet kétszer is megnyertek. 

Közben mesterképzés keretében okleveles pedagógiatanár-tanár végzettséget szerzett az egri Eszterházy Károly Főiskolán. 

Majd a Berentei Általános Iskola következett, ahol a testnevelésórák vezetőjeként számítottak munkájára. Emellett labdarúgás, diákolimpiai versenyeken való szereplés, tömegsport, úszás tartozott az ellátandó feladatai közé. Sikerélmények vártak rá itt is: korcsoportos fiú labdarúgói nyertek megyei versenyt, és 11. helyen végeztek országos diákolimpián. 

Iskolai és óvodás csoportokkal bekapcsolódott az Intézményi Bozsik Labdarúgó Programba is. 

Munkáját a Kazincbarcikai Tankerület is elismerésben részesítette. 

2018-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség díját vehette át az iskolai Bozsik Labdarúgó Programban való áldozatos munkájáért. 

  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Comenius-díjat adományoz 

Zelina Zoltánné részére. 

  

Zelina Zoltánné már az általános iskola 8. osztályában eldöntötte, hogy óvónő lesz. 1975-ben felvételizett a Comenius Tanítóképző Főiskola óvónői szakára, és 1977-ben kapta kézhez diplomáját. 

Sátoraljaújhely legújabb óvodájának elődintézményében kezdett el dolgozni. Gyakorlatvezető óvónőjétől leste el és tanulta meg mindazt, ami hivatásának alapja. 

A néptánc, a néphagyomány gyermekkorától kezdve végigkíséri életét. 

Tagja volt a Zemplén Táncegyüttesnek, gyermektánc-csoportot vezetett, és napjainkban is tevékenykedik ezen a területen. A rendszerváltás utáni években fogalmazódott meg benne a népi hagyományok újraélesztésének fontossága, hiszen ez szerves része az életnek, a kultúra alapja, ami együtt jár a hagyományok, jeles napok felelevenítésével, átörökítésével. 

1998-ban Helyi nevelési programot írt kolléganőivel, melyben szerepet kapott a hagyományőrzés. 

Az 1999-ben megalakult Sátoraljaújhely város és Közoktatási Ellátási Körzet munkaközösségi vezetője. Szaktanácsadójával közösen szakmai napokat, bemutató foglalkozásokat szerveztek a körzet óvodapedagógusai számára – sok-sok gyakorlati segítséget adva ezzel. A város sportcsarnokának, uszodájának megépülése után közös sportnapokra hívták a város és a környék óvodás gyermekeit. 

2002-ben vezető óvodapedagógusi szakvizsgát szerzett. 

Jelenleg a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményvezetője, mesterpedagógusa. 

Több, mint negyvenéves óvodapedagógusi pályafutását a gyermekek érdekeinek mindenek feletti tiszteletben tartása jellemezi. Rendkívül fontos számára az utánpótlás, a fiatalokra kiemelt figyelmet fordít. Sok olyan program megvalósításában vesz részt, amellyel a fiatalok helyben tartása elősegíthető. 

Az általa vezetett intézmény programja országosan elismert, ő maga is országos szakmai, tudományos konferenciák előadója és szervezője. 

Emellett 2016-tól részt vesz Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának bizottsági munkájában. 

 

Hír: Pásztor Imre, Dr. Toma Kornélia 

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]