Egyetemi tanári pályázatok a Tokaj-Hegyalja Egyetemen

Egyetemünk az alább ismertetett egyetemi tanári pályázatokat írja ki. A benyújtás határideje: 2021. december 3.

A pályázatok letölthetők pdf-ben. LINK

————————–

A TOKAJ-HEGYALJA EGYETEM

pályázatot hirdet

Kulturális Örökség Tudományok Tanszékén

1 fő

egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendő egyetemi tanár feladatai:

 • oktatási és tudományos tevékenységet folytat művelődéstörténeti szakterületen, kiemelten a könyv- és könyvtártörténet terén,
 • részt vesz az oktatott szakterület tananyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítésében,
 • publikációs tevékenysége révén új kutatási eredmények közzétételével elősegíti az oktatómunkája eredményes folytatását,
 • részt vesz az oktatómunka és a tudományos munka szervezésében, illetve az oktatók munkájának irányításában, az oktatói utánpótlás nevelésében,
 • rendszeres kapcsolatot tart szakterületének bel- és külföldi művelőivel, részt vesz ezek szervezésében,
 • részt vesz oktatási, illetve tudományos célú pályázatok lebonyolításában,
 • részt vesz egyetemi testületek és bizottságok munkájában.

Pályázati feltételek:

 • magyar-történelem szakos egyetemi végzettség,
 • MTA doktora (DSc) fokozat,
 • habilitáció,
 • egyetemi tanári cím,
 • legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlat,
 • több éves felsőoktatási vezetői tapasztalat,
 • oktatási tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, illetve oktatók tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítására,
 • kiemelkedő oktatási, kutatási és publikációs tevékenység,
 • szakmai elismerésekkel, eredményes kutatási pályázatokkal igazolt tudományos munka,
 • szakmai szervezetben végzett tudományos tevékenység,
 • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és az ehhez szükséges idegen nyelv ismerete.

Az egyetemi tanári pályázatok formai és tartalmi követelményeiről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményének szempontrendszeréről és a megküldendő dokumentumokról a bizottság honlapján, a https://www.mab.hu/eljarasok/ oldalon található információ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
 • eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
 • az oktató, nevelő, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • a szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor mb. rektor nyújt, a +36 47-513-000/2801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Eötvös út 7.),
 • Elektronikus úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkársága e-mail címére (titkarsag@unithe.hu) történő megküldésével.
 • Személyesen: Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkárság, 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Kérjük a pályázaton feltüntetni a beosztás megnevezését: egyetemi tanár

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. Az egyetemi tanári munkakör betöltésével kapcsolatos szenátusi döntés előkészítésében Előkészítő Bizottság működik közre, amely a rektor útján terjeszti a Szenátus elé javaslatát. A Szenátus határozattal rangsorolja a pályázókat. A rektor a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet munkaviszonyt, illetve kezdeményezheti az egyetemi tanári kinevezést. A rektor az egyetemi tanári kinevezésre szóló javaslatát megküldi a fenntartónak, abból a célból, hogy az továbbítsa a kinevezésre jogosultnak. Ha a Szenátus által elfogadott rangsorban olyan pályázó található, aki az egyetemen oktatói munkakörben dolgozik, a rektor döntése alapján nem munkaviszonyt kell létesíteni, hanem a munkaszerződést kell módosítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.unithe.hu – 2021. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.unithe.hu honlapon szerezhető.

————————

A TOKAJ-HEGYALJA EGYETEM

pályázatot hirdet

Társadalomtudományi Tanszékén

1 fő

egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendő egyetemi tanár feladatai:

 • oktatási és tudományos tevékenységet folytat a társadalomtudományok területén,
 • részt vesz az oktatott szakterület tananyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítésében,
 • publikációs tevékenysége révén új kutatási eredmények közzétételével elősegíti az oktatómunkája eredményes folytatását,
 • részt vesz az oktatómunka és a tudományos munka szervezésében, illetve az oktatók munkájának irányításában, az oktatói utánpótlás nevelésében,
 • rendszeres kapcsolatot tart szakterületének bel- és külföldi művelőivel, részt vesz ezek szervezésében,
 • részt vesz oktatási, illetve tudományos célú pályázatok lebonyolításában,
 • részt vesz egyetemi testületek és bizottságok munkájában.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség,
 • történelem-népművelés szakos középiskolai tanári szakképesítés,
 • állam- és jogtudományi doktori szakképesítés (dr. jur.),
 • doktori (PhD) fokozat,
 • habilitáció,
 • egyetemi tanári cím,
 • legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlat,
 • több éves felsőoktatási vezetői tapasztalat,
 • oktatási tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, illetve oktatók tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítására,
 • kiemelkedő oktatási, kutatási és publikációs tevékenység,
 • szakmai elismerésekkel, eredményes kutatási pályázatokkal igazolt tudományos munka,
 • szakmai szervezetben végzett tudományos tevékenység,
 • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és az ehhez szükséges idegen nyelv ismerete.

Az egyetemi tanári pályázatok formai és tartalmi követelményeiről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményének szempontrendszeréről és a megküldendő dokumentumokról a bizottság honlapján, a https://www.mab.hu/eljarasok/ oldalon található információ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
 • eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
 • az oktató, nevelő, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • a szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. habil. Kelemen Judit rektorhelyettes nyújt, a +36 47-513-000/2801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Eötvös út 7.),
 • Elektronikus úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkársága e-mail címére (titkarsag@unithe.hu) történő megküldésével.
 • Személyesen: Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkárság, 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Kérjük a pályázaton feltüntetni a beosztás megnevezését: egyetemi tanár

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. Az egyetemi tanári munkakör betöltésével kapcsolatos szenátusi döntés előkészítésében Előkészítő Bizottság működik közre, amely a rektor útján terjeszti a Szenátus elé javaslatát. A Szenátus határozattal rangsorolja a pályázókat. A rektor a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet munkaviszonyt, illetve kezdeményezheti az egyetemi tanári kinevezést. A rektor az egyetemi tanári kinevezésre szóló javaslatát megküldi a fenntartónak, abból a célból, hogy az továbbítsa a kinevezésre jogosultnak. Ha a Szenátus által elfogadott rangsorban olyan pályázó található, aki az egyetemen oktatói munkakörben dolgozik, a rektor döntése alapján nem munkaviszonyt kell létesíteni, hanem a munkaszerződést kell módosítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.unithe.hu – 2021. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.unithe.hu honlapon szerezhető.
————————

A TOKAJ-HEGYALJA EGYETEM

pályázatot hirdet

Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Tanszékén

1 fő

egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendő egyetemi tanár feladatai:

 • oktatási és tudományos tevékenységet folytat gazdaságtudományi, illetve neveléstudományi szakterületen,
 • részt vesz az oktatott szakterület tananyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítésében,
 • publikációs tevékenysége révén új kutatási eredmények közzétételével elősegíti az oktatómunkája eredményes folytatását,
 • részt vesz az oktatómunka és a tudományos munka szervezésében, illetve az oktatók munkájának irányításában, az oktatói utánpótlás nevelésében,
 • rendszeres kapcsolatot tart szakterületének bel- és külföldi művelőivel, részt vesz ezek szervezésében,
 • részt vesz oktatási, illetve tudományos célú pályázatok lebonyolításában,
 • részt vesz egyetemi testületek és bizottságok munkájában.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség,
 • mérnöki, informatika szakos tanári és szakközgazdász szakképesítés,
 • doktori (PhD) fokozat,
 • habilitáció,
 • legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlat,
 • több éves felsőoktatási vezetői tapasztalat,
 • oktatási tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, illetve oktatók tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítására,
 • a neveléstudomány terén végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és publikációs tevékenység,
 • szakmai elismerésekkel, eredményes kutatási pályázatokkal igazolt tudományos munka,
 • neveléstudományi szakmai szervezetben végzett tudományos tevékenység,
 • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és az ehhez szükséges idegen nyelv ismerete.

Az egyetemi tanári pályázatok formai és tartalmi követelményeiről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményének szempontrendszeréről és a megküldendő dokumentumokról a bizottság honlapján, a https://www.mab.hu/eljarasok/ oldalon található információ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
 • eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
 • az oktató, nevelő, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • a szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor mb. rektor nyújt, a +36 47-513-000/2801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Eötvös út 7.),
 • Elektronikus úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkársága e-mail címére (titkarsag@unithe.hu) történő megküldésével.
 • Személyesen: Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkárság, 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Kérjük a pályázaton feltüntetni a beosztás megnevezését: egyetemi tanár

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. Az egyetemi tanári munkakör betöltésével kapcsolatos szenátusi döntés előkészítésében Előkészítő Bizottság működik közre, amely a rektor útján terjeszti a Szenátus elé javaslatát. A Szenátus határozattal rangsorolja a pályázókat. A rektor a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet munkaviszonyt, illetve kezdeményezheti az egyetemi tanári kinevezést. A rektor az egyetemi tanári kinevezésre szóló javaslatát megküldi a fenntartónak, abból a célból, hogy az továbbítsa a kinevezésre jogosultnak. Ha a Szenátus által elfogadott rangsorban olyan pályázó található, aki az egyetemen oktatói munkakörben dolgozik, a rektor döntése alapján nem munkaviszonyt kell létesíteni, hanem a munkaszerződést kell módosítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.unithe.hu – 2021. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.unithe.hu honlapon szerezhető.

———————————–

A TOKAJ-HEGYALJA EGYETEM

pályázatot hirdet

Neveléstudományi Tanszékén

1 fő

egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendő egyetemi tanár feladatai:

 • oktatási és tudományos tevékenységet folytat neveléstörténeti és művelődéstörténeti szakterületen a pedagógusképzésben,
 • részt vesz az oktatott szakterület tananyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítésében,
 • publikációs tevékenysége révén új kutatási eredmények közzétételével elősegíti az oktatómunkája eredményes folytatását,
 • részt vesz az oktatómunka és a tudományos munka szervezésében, illetve az oktatók munkájának irányításában, az oktatói utánpótlás nevelésében,
 • rendszeres kapcsolatot tart szakterületének bel- és külföldi művelőivel, részt vesz ezek szervezésében,
 • részt vesz oktatási, illetve tudományos célú pályázatok lebonyolításában,
 • részt vesz egyetemi testületek és bizottságok munkájában.

Pályázati feltételek:

 • történelem szakos egyetemi végzettség,
 • doktori (PhD) fokozat neveléstudományi szakterületen,
 • habilitáció neveléstudományi szakterületen,
 • legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlat,
 • több éves felsőoktatási vezetői tapasztalat,
 • oktatási tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, illetve oktatók tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítására,
 • a neveléstudomány terén végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és publikációs tevékenység,
 • szakmai elismerésekkel, eredményes kutatási pályázatokkal igazolt tudományos munka,
 • neveléstudományi szakmai szervezetben végzett tudományos tevékenység,
 • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és az ehhez szükséges idegen nyelv ismerete.

Az egyetemi tanári pályázatok formai és tartalmi követelményeiről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményének szempontrendszeréről és a megküldendő dokumentumokról a bizottság honlapján, a https://www.mab.hu/eljarasok/ oldalon található információ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
 • eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
 • az oktató, nevelő, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • a szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor mb. rektor nyújt, a +36 47-513-000/2801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Eötvös út 7.),
 • Elektronikus úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkársága e-mail címére (titkarsag@unithe.hu) történő megküldésével.
 • Személyesen: Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkárság, 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Kérjük a pályázaton feltüntetni a beosztás megnevezését: egyetemi tanár

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. Az egyetemi tanári munkakör betöltésével kapcsolatos szenátusi döntés előkészítésében Előkészítő Bizottság működik közre, amely a rektor útján terjeszti a Szenátus elé javaslatát. A Szenátus határozattal rangsorolja a pályázókat. A rektor a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet munkaviszonyt, illetve kezdeményezheti az egyetemi tanári kinevezést. A rektor az egyetemi tanári kinevezésre szóló javaslatát megküldi a fenntartónak, abból a célból, hogy az továbbítsa a kinevezésre jogosultnak. Ha a Szenátus által elfogadott rangsorban olyan pályázó található, aki az egyetemen oktatói munkakörben dolgozik, a rektor döntése alapján nem munkaviszonyt kell létesíteni, hanem a munkaszerződést kell módosítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.unithe.hu – 2021. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.unithe.hu honlapon szerezhető.

 ———————

A TOKAJ-HEGYALJA EGYETEM

pályázatot hirdet

Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Tanszékén

1 fő

egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendő egyetemi tanár feladatai:

 • oktatási és tudományos tevékenységet folytat zeneelméleti, zenetörténeti és zenei nevelési szakterületen a pedagógusképzésben,
 • részt vesz az oktatott szakterület tananyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítésében,
 • publikációs és művészeti tevékenysége révén új kutatási eredmények közzétételével elősegíti az oktatómunkája eredményes folytatását,
 • részt vesz az oktatómunka, a tudományos munka és a művészi tevékenység szervezésében, illetve az oktatók munkájának irányításában, az oktatói utánpótlás nevelésében,
 • rendszeres kapcsolatot tart szakterületének bel- és külföldi művelőivel, részt vesz ezek szervezésében,
 • részt vesz oktatási, illetve tudományos célú pályázatok lebonyolításában,
 • részt vesz egyetemi testületek és bizottságok munkájában.

Pályázati feltételek:

 • ének-zenetanár, karvezető szakos egyetemi végzettség,
 • doktori (DLA) fokozat zeneművészeti szakterületen,
 • habilitáció neveléstudományi szakterületen,
 • legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlat,
 • több éves felsőoktatási vezetői tapasztalat,
 • oktatási tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, illetve oktatók tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítására,
 • kiemelkedő oktatási, kutatási és publikációs tevékenység,
 • szakmai elismerésekkel, eredményes kutatási pályázatokkal igazolt tudományos munka,
 • szakmai szervezetben végzett tudományos tevékenység,
 • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és az ehhez szükséges idegen nyelv ismerete.

Az egyetemi tanári pályázatok formai és tartalmi követelményeiről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményének szempontrendszeréről és a megküldendő dokumentumokról a bizottság honlapján, a https://www.mab.hu/eljarasok/ oldalon található információ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
 • eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
 • az oktató, nevelő, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • a szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor mb. rektor nyújt, a +36 47-513-000/2801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Eötvös út 7.),
 • Elektronikus úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkársága e-mail címére (titkarsag@unithe.hu) történő megküldésével.
 • Személyesen: Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkárság, 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Kérjük a pályázaton feltüntetni a beosztás megnevezését: egyetemi tanár

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. Az egyetemi tanári munkakör betöltésével kapcsolatos szenátusi döntés előkészítésében Előkészítő Bizottság működik közre, amely a rektor útján terjeszti a Szenátus elé javaslatát. A Szenátus határozattal rangsorolja a pályázókat. A rektor a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet munkaviszonyt, illetve kezdeményezheti az egyetemi tanári kinevezést. A rektor az egyetemi tanári kinevezésre szóló javaslatát megküldi a fenntartónak, abból a célból, hogy az továbbítsa a kinevezésre jogosultnak. Ha a Szenátus által elfogadott rangsorban olyan pályázó található, aki az egyetemen oktatói munkakörben dolgozik, a rektor döntése alapján nem munkaviszonyt kell létesíteni, hanem a munkaszerződést kell módosítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.unithe.hu – 2021. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.unithe.hu honlapon szerezhető.

 —————–

A TOKAJ-HEGYALJA EGYETEM

pályázatot hirdet a

Tokaj Wine Business Institute szervezeti egységben

1 fő

egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendő egyetemi tanár feladatai:

 • oktatási és tudományos tevékenységet folytat gazdaságtudományi szakterületen,
 • részt vesz az oktatott szakterület tananyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítésében,
 • publikációs tevékenysége révén új kutatási eredmények közzétételével elősegíti az oktatómunkája eredményes folytatását,
 • részt vesz az oktatómunka és a tudományos munka szervezésében, illetve az oktatók munkájának irányításában, az oktatói utánpótlás nevelésében,
 • rendszeres kapcsolatot tart szakterületének bel- és külföldi művelőivel, részt vesz ezek szervezésében,
 • részt vesz oktatási, illetve tudományos célú pályázatok lebonyolításában,
 • részt vesz egyetemi testületek és bizottságok munkájában.

Pályázati feltételek:

 • gazdaságtudományi egyetemi végzettség,
 • doktori (PhD) fokozat gazdaságtudományi szakterületen,
 • külföldi egyetemeken végzett posztgraduális tanulmányok,
 • habilitáció vagy ezzel egyenértékű, igazolt külföldi oktatási tevékenység,
 • legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlat,
 • a borászat, illetve a borászati vállalkozásfejlesztés terén szerzett több éves szakmai tanácsadói tevékenység,
 • több éves felsőoktatási vezetői tapasztalat,
 • oktatási tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, illetve oktatók tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítására,
 • kiemelkedő oktatási, kutatási és publikációs tevékenység,
 • szakmai elismerésekkel, eredményes kutatási pályázatokkal igazolt tudományos munka,
 • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és az ehhez szükséges idegen nyelv ismerete.

Az egyetemi tanári pályázatok formai és tartalmi követelményeiről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményének szempontrendszeréről és a megküldendő dokumentumokról a bizottság honlapján, a https://www.mab.hu/eljarasok/ oldalon található információ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
 • eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
 • az oktató, nevelő, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • a szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor mb. rektor nyújt, a +36 47-513-000/2801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Eötvös út 7.),
 • Elektronikus úton, a pályázatnak a Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkársága e-mail címére (titkarsag@unithe.hu) történő megküldésével.
 • Személyesen: Tokaj-Hegyalja Egyetem Rektori Titkárság, 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Kérjük a pályázaton feltüntetni a beosztás megnevezését: egyetemi tanár

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. Az egyetemi tanári munkakör betöltésével kapcsolatos szenátusi döntés előkészítésében Előkészítő Bizottság működik közre, amely a rektor útján terjeszti a Szenátus elé javaslatát. A Szenátus határozattal rangsorolja a pályázókat. A rektor a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet munkaviszonyt, illetve kezdeményezheti az egyetemi tanári kinevezést. A rektor az egyetemi tanári kinevezésre szóló javaslatát megküldi a fenntartónak, abból a célból, hogy az továbbítsa a kinevezésre jogosultnak. Ha a Szenátus által elfogadott rangsorban olyan pályázó található, aki az egyetemen oktatói munkakörben dolgozik, a rektor döntése alapján nem munkaviszonyt kell létesíteni, hanem a munkaszerződést kell módosítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.unithe.hu – 2021. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.unithe.hu honlapon szerezhető.

Hozzászólás írása

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]