Közoktatás vezetői és pedagógus szakirányú továbbképzést indít egyetemünk

A már pályán lévő tanítók és pedagógusok számára 2021/22. tanév I. félévében közoktatási vezető képzést is ajánlunk.

KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA  SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A jelentkezési lap itt letölthető. jelentkezesi_lap_kozokt Letöltés

Jelentkezési feltétel:

 1. alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség,
 2. egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség,
 3. a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.

Képzési idő: 4 félév (360 óra)

Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

A képzési program rövid tartalma, fontosabb információk:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve felkészítést nyújt:

 • az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni es pedagógus közösségi jogok ismereteinek elsajátításához;
 • az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető, illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához;
 • a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai es foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre;
 • az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítása, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.
 • ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben, az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire;

A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:

 • vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,
 • kooperatív szervező készég,
 • döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás,
 • kapcsolatépítés, információgyűjtés,
 • csapatépítés, koordináció,
 • szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése,
 • kommunikáció és tárgyalási képesség és készség,
 • szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása,
 • szervezeti egységek irányítása,
 • mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése,
 • szakértési, szaktanácsadói tevékenység,
 • minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése,
 • az intézményi kapcsolatháló elemzése, az intézményekkel és családdal való kapcsolattartás működtetése, konfliktuselemzés,
 • pedagógiai folyamattervezés, az intézményi feladatok szervezése,
 • közoktatási szakértői tevékenység,
 • dokumentumelemzés.

Személyes adottságok, készségek:

A képzés keretében a pedagógusok – közoktatási tapasztalataikra építve – olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek révén magas színvonalon képesek megérteni a közoktatási rendszer és a közoktatási intézmények működését (nemzetközi összehasonlításban is);

 • rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek segítik az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának, új követelményeinek megjelenését a szaktárgyi oktatásban és a nevelésben;
 • ismerik azokat a módszereket, amelyek a nevelési-oktatási intézmény hatékonyságát teszik elemezhetővé, és amelyek révén feltárhatók azok a szervezeti folyamatok és jelenségek, amelyek a hatékony működést biztosítják; ismerik az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás elveit és módszereit, az integráció és szegregáció kérdéseit;
 • felkészülnek a pedagógus-munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására, szakértői elemzések készítésére, a közoktatási szakértői feladatok végzésére.

A szakképzettség alkalmazási területei:

 • az     iskolák,     oktatási,     nevelési     intézmények      vezetői,     vezető-helyettesei.       szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább-és átképző intézmények vezetői munkakörei,
 • a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
 • a pedagógiai intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,
 • továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során.

Képzés díja: 120.000 Ft/félév

Jelentkezési díj: 2.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 20.

Jelentkezés: a jelentkezési lapon lehet melyet a to@unithe.hu e-mail címre kell visszakülédeni. jelentkezesi_lap_kozokt Letöltés

Hozzászólás írása

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]